Działamy na rzecz nauki
i edukacji

Fundacja En Arche działa na rzecz nauki i edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem naukowych koncepcji pochodzenia Wszechświata i życia, w tym człowieka. Założenia fundacji realizujemy poprzez wydawanie książek oraz inicjatywy naukowe – stypendia, konkursy, wspieranie badaczy i naukowców, współpracę z uczelniami w Polsce i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Pozostały czas nadsyłania prac na Konkurs na najlepsze tłumaczenie
Pozostały czas nadsyłania prac na Konkurs stypendialny

Teoria inteligentnego projektu

Teoria inteligentnego projektu (ID) jest ogólną teorią rozpoznawania projektu. Zgodnie z tym ujęciem pewne zjawiska i procesy są wynikiem celowego działania inteligencji.

Seria Inteligentny Projekt

To cykl wydawniczy Fundacji En Arche,
w ramach którego ukazują się książki:

  • przedstawiające naukową teorię inteligentnego projektu (ID)
  • obejmujące zagadnienia pochodzenia życia i ewolucji Wszechświata
  • opierające się na świadectwach empirycznych z dziedziny biologii, chemii, kosmologii i astronomii
  • dla ludzi ciekawych świata i otwartych na nowe teorie w nauce

Współpraca

Jeżeli tak jak my uważasz, że to co robimy ma ogromną wartość dydaktyczną i naukową, stań się częścią naszej społeczności oraz wesprzyj Fundację i wspólnie z Nami zajmującą się naukowymi zagadnieniami pochodzenia Wszechświata i życia na Ziemi.

Rada naukowa

Rada Naukowa Fundacji En Arche to wybitni specjaliści z dziedzin biologii i filozofii, którzy swoje dociekania poświęcili tematyce bioróżnorodności i teoriom pochodzenia życia i Wszechświata.

En Arche to także fundacja wspierające młodzież, studentów czy doktorantów. Nasz program stypendialny przygotowaliśmy specjalnie, w celu pomocy i umożliwienia zdolnej młodzieży rozwoju i potencjału naukowego

Aktualności

Blog