Teksty

Debata naukowa: inteligentny projekt w przyrodzie – iluzja czy rzeczywistość? 1024 536 Fundacja En Arche

Debata naukowa: inteligentny projekt w przyrodzie – iluzja czy rzeczywistość?

Zapraszamy na niezwykłą debatę zorganizowaną przez Fundację En Arche, w czasie której światowej sławy uczeni podejmą próbę odpowiedzi na pytanie, czy inteligentny projekt w przyrodzie jest iluzją czy rzeczywistością? W…

Ekonomia a natura życia 1024 683 Fundacja En Arche

Ekonomia a natura życia

Na stronie „W Poszukiwaniu Projektu” ukazał się tekst zatytułowany Czy prawa ekonomii mogą dotyczyć natury życia?, w którym omówiono zasadę Pareto (nazywaną także zasadą Pareta) w kontekście natury życia. Choć…

Webinarium z Günterem Bechlym – o zapisie kopalnym i darwinizmie 1024 420 Fundacja En Arche

Webinarium z Günterem Bechlym – o zapisie kopalnym i darwinizmie

Günter Bechly jest niemieckim paleontologiem i entomologiem, specjalizującym się w historii skamieniałości i systematyki biologicznej owadów, które stanowią jedną z najbardziej zróżnicowanych grup zwierząt. Studiował biologię na Uniwersytecie w Hohenheim,…

Ideologia darwinizmu 1024 449 Fundacja En Arche

Ideologia darwinizmu

Karol Darwin przez swoją teorię ewolucji drogą doboru naturalnego dokonał niewątpliwego przełomu w dziedzinie nauk przyrodniczych. Proponowane przez niego wyjaśnienie pochodzenia i różnorodności organizmów zmieniło w świecie nauki postrzeganie tego,…

Życie i śmierć komórek 800 572 Fundacja En Arche

Życie i śmierć komórek

Na stronie „W Poszukiwaniu Projektu” pojawił się tekst zatytułowany Zaprogramowana śmierć komórek w żywych organizmach autorstwa biologa, prof. Andrzeja Myca. Autor zwraca uwagę na proces apoptozy, czyli zaprogramowanej i zorganizowanej…

Darwinizm w obliczu współczesnych wyzwań nauki 1024 512 Fundacja En Arche

Darwinizm w obliczu współczesnych wyzwań nauki

Nauka jest procesem zdobywania informacji, dlatego też zagadnienia, które niektórym wydają się rozstrzygnięte, zawsze można rozwinąć, uszczegółowić lub obalić. Nawet po dziesiątkach lat pewne twierdzenia można udoskonalić, również w teoretycznie…

Ciemna strona darwinizmu 1024 768 Fundacja En Arche

Ciemna strona darwinizmu

Znana jest wypowiedź Theodosiusa Dobzhansky’ego, który stwierdził, że: „Nic w biologii nie ma sensu, jeśli nie jest rozpatrywane w świetle teorii ewolucji”[1]. Wydaje się jednak, że można pójść dalej, niż uczynił to Dobzhansky. W…

Pochodzenie informacji genetycznej 960 590 Fundacja En Arche

Pochodzenie informacji genetycznej

Centralny dogmat biologii molekularnej jasno wskazuje, że DNA jest jednym z podstawowych rodzajów neutralnych kwasów nukleinowych leżącym u podstaw procesu biosyntezy białek, bowiem to właśnie informacja zawarta w DNA zostaje…

Czy teoria inteligentnego projektu jest doktryną religijną? 1024 681 Fundacja En Arche

Czy teoria inteligentnego projektu jest doktryną religijną?

Podstawowym błędem przeciwników teorii inteligentnego projektu (ID) jest jej niezrozumienie. Nadaje się jej przede wszystkim charakter teistyczny, religijny i kreacjonistyczny oraz zarzuca się jej nienaukowy, czy nawet antynaukowy charakter[1]. Podejście…

Narządy szczątkowe – wynik złego projektu? 500 394 Fundacja En Arche

Narządy szczątkowe – wynik złego projektu?

Jednym ze świadectw ewolucji, według Darwina, są narządy szczątkowe, czyli narządy, które w jakiś sposób przetrwały, ale nie spełniają już swojej pierwotnej funkcji. Zwracał on m.in. uwagę na guzek małżowiny…