Teksty

Koncepcja abiogenezy a odkrycia astrobiologiczne 1024 576 Fundacja En Arche

Koncepcja abiogenezy a odkrycia astrobiologiczne

Choć zagadnienie pojawienia się na Ziemi pierwszego żywego organizmu jest cały czas niewyjaśnione, od setek lat ludzie zastanawiali się nad naturą powstania życia. Już Arystoteles twierdził, że żywe organizmy mogą…

Czy „śmieciowy DNA” faktycznie jest bezwartościowy? 1024 576 Fundacja En Arche

Czy „śmieciowy DNA” faktycznie jest bezwartościowy?

Niedawno na stronie „W poszukiwaniu projektu” pojawił się tekst profesora biologii, Andrzeja Myca, pt. Wzloty i upadki dogmatów naukowych, w którym słusznie podkreśla, że niektóre teorie w nauce przyjmują rangę…

Czy gatunki mogą się pojawiać nagle? 1024 768 Fundacja En Arche

Czy gatunki mogą się pojawiać nagle?

W listopadzie 2019 roku ogłoszono wielki powrót kanczyla srebrnogrzbietego (nazywanego potocznie „myszojeleniem”). Ten endemiczny gatunek był przez 30 lat uznawany za wymarły, ponieważ ostatnie udokumentowane obserwacje pochodziły z 1990 roku.…

O teorii inteligentnego projektu raz jeszcze 1024 576 Fundacja En Arche

O teorii inteligentnego projektu raz jeszcze

Teoria inteligentnego projektu bardzo często jest nieprawidłowo interpretowana, bowiem uważa się, że jest argumentem z niewiedzy, nową odmianą kreacjonizmu, czy wręcz nadaje się jej teistyczny charakter[1]. Zarzuty te wypływają z…

Czy odkrycie życia w kosmosie może coś zmienić w nauce? 1024 683 Fundacja En Arche

Czy odkrycie życia w kosmosie może coś zmienić w nauce?

Istnienie pozaziemskich cywilizacji jest tematem, który fascynuje ludzkość od dawna. Dla jednych przerażająca wydaje się wizja, że jesteśmy sami we Wszechświecie, inni z kolei obawiają się ewentualnej wizyty przybyszów z…

Czy filotaksja przeczy darwinowskiemu modelowi ewolucji? 1024 683 Fundacja En Arche

Czy filotaksja przeczy darwinowskiemu modelowi ewolucji?

Wiele zjawisk przyrodniczych wymaga złożonej holistycznej analizy, którą może zapewnić wyłącznie interdyscyplinarne podejście naukowe. Jednym z takich zjawisk jest filotaksja, czyli wzorzec ulistnienia roślin, który jest zgodny ze złotym podziałem…

Mutacje i enzymy – co mają wspólnego? 1024 683 Fundacja En Arche

Mutacje i enzymy – co mają wspólnego?

Mutacje genetyczne to modyfikacje informacji genetycznej, którym przypisuje się zmiany adaptacyjne organizmów. Michael J. Behe podkreśla, że mutacje nie mają charakteru kreatywnego, nie są ulepszeniami DNA (a przynajmniej nie w…

Czy darwinizm może mieć coś wspólnego z witalizmem lub panteizmem? 1024 683 Fundacja En Arche

Czy darwinizm może mieć coś wspólnego z witalizmem lub panteizmem?

Natura początków życia nadal pozostaje kwestią niewyjaśnioną. Francis Crick czy Fred Hoyle utrzymywali, że pierwsze formy życia mogły w ten czy inny sposób dotrzeć z kosmosu (pogląd taki nazywa się…

Komórka
Spojrzenie Michaela J. Behe’ego na darwinowski model ewolucji 1024 683 Fundacja En Arche

Spojrzenie Michaela J. Behe’ego na darwinowski model ewolucji

Niedawno na stronie „W poszukiwaniu projektu” pojawił się tekst Anny Nehring-Rupińskiej pod tytułem Darwinizm oczami Michaela J. Behe’ego. Autorka opiera swój wywód na treści książki Behe’ego pod tytułem Granica ewolucji.…

Pokłosie Darwina 1024 683 Fundacja En Arche

Pokłosie Darwina

Największe dzieło Darwina pt. O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, czyli o utrzymywaniu się doskonalszych ras w walce o byt traktuje się jako dzieło rewolucyjne. Książka ta jednak powstała w…