• 10 września 2023

Debata naukowa: czy teoria ewolucji znajduje się w kryzysie?

Debata naukowa: czy teoria ewolucji znajduje się w kryzysie?

Debata naukowa: czy teoria ewolucji znajduje się w kryzysie? 1024 536 Fundacja En Arche

Zapraszamy na kolejną debatę naukową zorganizowaną przez Fundację En Arche, w czasie której postaramy się uzyskać odpowiedź na pytanie, czy teoria ewolucji znajduje się w kryzysie.

Ludzie od zawsze zastanawiali się nad pochodzeniem różnorodności życia. Powszechnie uważa się, że pierwsze naukowe wyjaśnienie tej kwestii zaproponował Karol Darwin na stronach książki O powstawaniu gatunków. Jego zdaniem cały świat przyrody ożywionej jest wynikiem działania czysto naturalistycznego procesu ewolucji, która drogą doboru naturalnego działa na podstawie przypadkowej zmienności. Teoria ta trafiła na podatny grunt, o czym świadczą słowa Thomasa H. Huxleya, który po zapoznaniu się z ideą Darwina z aprobatą stwierdził: „Jakże głupi byliśmy, że wcześniej sami na to nie wpadliśmy!”.

Od momentu publikacji O powstawaniu gatunków teoria ewolucji przeszła znaczące zmiany – do tego stopnia, że obecnie nie mówi się już o darwinizmie, lecz o neodarwinizmie. Jej zasadnicze przesłanie pozostało jednak niezmienione i wielu biologów podpisałoby się pod słowami Isaaca Asimova, który napisał, że „być może żadna teoria nie jest lepiej zbadana, solidniej przeegzaminowana, krytyczniej przeanalizowana i powszechniej akceptowana niż teoria ewolucji”. Opinia Asimova nie należy do odosobnionych. W podobnym tonie wyraził się również Richard Dawkins, najbardziej obecnie znany zwolennik darwinowskiego ewolucjonizmu, który oznajmił, że „teoria Darwina jest teraz poparta przez wszelkie dostępne ważne świadectwa, a w jej prawdziwość nie powątpiewa jakikolwiek poważny współczesny biolog”.

Czy rzeczywiście współczesna teoria ewolucja stoi na tak niezachwianych naukowych podstawach, jak twierdzą Asimov i Dawkins, czy może jest wręcz przeciwnie i teoria ta znajduje się w kryzysie? Czy środowisko naukowe powinno otworzyć się na nowe rozwiązania i hipotezy? Na te pytania postaramy się uzyskać odpowiedź w trakcie debaty.

Debata odbędzie się 6 października 2023 roku o godzinie 17.00 na Uniwersytecie Zielonogórskim, Aula 1, Budynek A-29 (ul. Szafrana 4a, Zielona Góra).

Serdecznie zapraszamy!

Udział jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji. Więcej informacji o wydarzeniu/zapisach znajdą Państwo na stronie: www.debataewolucja.enarche.pl