• 27 czerwca 2024

DEBATA: Teoria ewolucji a teoria inteligentnego projektu. Spór o przekraczanie granic nauki

DEBATA: Teoria ewolucji a teoria inteligentnego projektu. Spór o przekraczanie granic nauki

DEBATA: Teoria ewolucji a teoria inteligentnego projektu. Spór o przekraczanie granic nauki 1024 680 Fundacja En Arche

Wojciech SadyKrzysztof J. Kilian

Debata odbyła się podczas XVII Warsztatów Filozofii Przyrody, których organizatorami byli Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Fundacja En Arche.

YouTube

„Nie sposób dziś zrezygnować z teorii ewolucji jako zasadniczej części twardego rdzenia programów badawczych współczesnej biologii” – prof. Wojciech Sady.

„Granice, o jakich mowa w tym sporze, zostały już dawno przekroczone” – prof. Krzysztof J. Kilian.

Spór między darwinowskim ewolucjonizmem a teorią inteligentnego projektu trwa od dawna. Przedstawiciele obu stron argumentują, że ich stanowiska mają empiryczne podstawy i dlatego w kontekście tego sporu często twierdzą, że podążają za faktami – dokądkolwiek one prowadzą. Takie ujęcie sprawy wskazuje, że podstawa polemiki ma charakter empiryczny i to świadectwa empiryczne decydują, która strona ma rację. Istnieje jednakże inne podejście, w ramach którego twierdzi się, że spór darwinowskiego ewolucjonizm z teorią inteligentnego projektu odbywa się na płaszczyźnie filozoficznej i dotyczy sposobu funkcjonowania nauki: jeżeli nauka powinna stosować wyłącznie wyjaśnienia czysto naturalistyczne, to z definicji – i tylko z definicji – nie ma w niej miejsca dla teorii inteligentnego projektu, jeżeli jednak w nauce dopuścimy wyjaśniania do przyczyn sztucznych, to wówczas poszerzamy zakres wyjaśnień i twierdzenia teoretyków projektu mogą być uznane za naukowe. Jak więc wygląda współczesna nauka? Czy uczeni poszukują jedynie wyjaśnień naturalistycznych? A jeżeli tak, to czy na przykład badania archeologiczne polegające na poszukiwaniu artefaktów to wciąż nauka? Czy w biologii powinno się dopuścić poszukiwania projektu? Czy darwinowska teoria ewolucji jest jedynym naukowym wyjaśnieniem różnorodności życia na Ziemi?

O tych i innych kwestiach debatują prof. Krzysztof J. Kilian i prof. Wojciech Sady. Debatę prowadził prof. Piotr Bylica.