• 16 kwietnia 2021

Ekonomia a natura życia

Ekonomia a natura życia

Ekonomia a natura życia 1024 683 Fundacja En Arche

Na stronie „W Poszukiwaniu Projektu” ukazał się tekst zatytułowany Czy prawa ekonomii mogą dotyczyć natury życia?, w którym omówiono zasadę Pareto (nazywaną także zasadą Pareta) w kontekście natury życia. Choć zasada ta wywodzi się z nurtu ekonomii i zarządzania, to jednak okazuje się, że może również być stosowana w przypadku procesów życiowych.
Zasada Pareto nazywana jest również zasadą 80/20 lub zasadą kluczowych nielicznych i błahych licznych. Mówi ona bowiem o nierównowadze panującej w ekonomii czy w społeczeństwie, np. obserwacja, że 20% kierowców powoduje 80% wypadków[1] lub że 20% klientów przynosi 80% przychodów . Choć wydaje się, że taka proporcja jest mało wiarygodna, to jednak biorąc pod uwagę, że 20% kierowców może wykazywać tendencje do łamania przepisów ruchu drogowego, a 20% klientów mogą stanowić stali lub bogaci klienci, koncepcja ta staje się znacznie bardziej spójna.
Choć mogłoby się wydawać, że zasada mająca swoje źródło w naukach ekonomicznych nie może mieć zastosowania w naukach przyrodniczych, to jednak tekst prezentuje zgoła odmienne stanowisko. Autor przytacza przykłady zachowania zasady Pareta w świecie przyrody, a są nimi m.in. skład fizykochemiczny atmosfery, rozwój prenatalny człowieka czy optymalność metabolizmu energetycznego organelli komórkowych. Podsumowanie tekstu zawiera inne przykłady matematycznych wzorów przejawiających się w świecie przyrody, co skłania do wnioskowania, że nie wszystko w biologii jest wyłącznie dziełem przypadku.

Literatura
1. Bagrowski B., Czy prawa ekonomii mogą dotyczyć natury życia?, „W Poszukiwaniu Projektu” 26 III 2021 [dostęp 16 IV 2021].
2. Fiuk J., Zasada Pareto w praktyce, na przykładzie analizy stanów magazynowych i ich wpływu na płynność finansową i rentowność firmy, „Infor” 2018 [dostęp 16 IV 2021].
3. Glen S., Pareto Principle (The 80/20 Rule) & Pareto Analysis, „Statistics How To” 2015 [dostęp 16 IV 2021].

[1] Por. S. Glen, Pareto Principle (The 80/20 Rule) & Pareto Analysis, „Statistics How To” 2015 [dostęp 16 IV 2021]; J. Fiuk, Zasada Pareto w praktyce, na przykładzie analizy stanów magazynowych i ich wpływu na płynność finansową i rentowność firmy, „Infor” 2018 [dostęp 16 IV 2021].