• 1 października 2020

Fundacja En Arche finansuje badania naukowe

Żółta biedronka na zielonym liściu

Fundacja En Arche finansuje badania naukowe

Fundacja En Arche finansuje badania naukowe 1024 683 Fundacja En Arche

Jednym z podstawowych założeń Fundacji En Arche jest działanie na rzecz rozwoju i popularyzacji nauki i[1]. Cel ten realizuje w różnoraki sposób: prowadzi stronę internetową „W poszukiwaniu projektu”, publikuje podcasty z udziałem uczonych i osób zainteresowanych nauką czy wydaje tłumaczenia publikacji książkowych takich naukowców, jak Jonathan Wells[2], Michael J. Behe czy Stephen C. Meyer. Ponadto finansuje stypendia dla studentów i doktorantów, którzy są ciekawi świata nauki oraz dociekliwi w swoich badaniach. Fundacja również bezpośrednio wspiera działalność naukowo-badawczą, m.in. poprzez ufundowanie mikroskopu cyfrowego dla Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW[3].

Jedną z ostatnich inicjatyw Fundacji było finansowanie badań w ramach projektu „Endemic and Alien Species of Ladybird Beetles of Macaronesia” [Endemiczne i obce gatunki chrząszczy biedronki z Makaronezji] prowadzonego przez Instytut Nauk Biologicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Muzeum. Badania prowadzone były przez doświadczony zespół naukowców, który w swoim dorobku naukowym posiada istotne publikacje[4].

Wyniki badań finansowanych przez Fundację En Arche zostały przedstawione na 11th International Conference on Biological Invasions – The Human Role in Biological Invasions: a case of Dr Jekyll and Mr Hyde? – międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej w Vodice w Chorwacji 15–18 września 2020 roku – w postaci prelekcji o tytule „Alien ladybirds Coccinellidae from Canary Islands” [Obce biedronki z gatunku Coccinellidae z Wysp Kanaryjskich][5]. Praca mówi o nowo odkrytych gatunkach biedronek na Wyspach Kanaryjskich i wskazuje na potrzebę nieustannych badań nad różnorodnością życia na Ziemi i ekspansją poszczególnych gatunków.

Autorzy pracy opisują Wyspy Kanaryjskie jako miejsce charakteryzujące się wysokim stopniem bioróżnorodności oraz endemizmu (występowania określonych gatunków tylko na pewnym określonym terenie), a także jako doskonały system dla analiz biogeograficznych ze względu na odległość od kontynentu, użytkowanie terenu oraz wiek wysp. Autorzy zauważają, że wskutek długotrwałej eksploracji terenów Wysp Kanaryjskich udokumentowano około 50 gatunków chrząszczy biedronki Coccinellidae, w tym 12 gatunków endemicznych dla wspomnianego archipelagu. Podobna liczba gatunków biedronek kanaryjskich dotarła na archipelag w wyniku celowego lub niezamierzonego przeniesienia. Badacze wskazują tutaj na gatunki o różnym pochodzeniu geograficznym: trzy z Australii, ponadto gatunki z Ameryki, Azji oraz Afryki. Niektóre z nich obecne są na wszystkich wyspach archipelagu, inne zaś na niektórych, w szczególności na Lanzarotte, Gran Canarii oraz Fuerteventurze. Autorzy w podsumowaniu stwierdzają, iż różnorodność ta powinna być dalej badana oraz że obce gatunki mogą stanowić zagrożenie dla unikalności zbiorowiska rodzimych kanaryjskich chrząszczy[6].

W czasie prowadzenia badań uczeni analizowali, w jaki sposób obce gatunki dostały się na tak odległe wyspy – czy jest to wynik przypadkowych procesów przyrodniczych, czy może celowej działalności człowieka. Te i inne zagadnienia wymagają dalszych badań.

 

Literatura

  1. Cele i zasady działania fundacji, w: Statut, „Fundacja En Arche” [dostęp 23 IX 2020].
  2. Konferencja Fundacji En Arche. Premiera książki „Ikony ewolucji. Nauka czy mit?”, „En Arche – blog” [dostęp 23 IX 2020].
  3. Romanowski, Ceryngier P., Szawaryn K., Alien ladybirds Coccinellidae from Canary Islands, konferencja „11th International Conference on Biological Invasions – The Human Role in Biological Invasions: a case of Dr Jekyll and Mr Hyde? – 15–18 IX 2020, Vodice, Croatia” [dostęp 23 IX 2020].
  4. Romanowski, Ceryngier P., Szawaryn K., First records of Pharoscymnus flexibilis (Mulsant, 1853) (Coleoptera: Coccinellidae) on Fuerteventura, Canary Islands, „The Coleopterists Bulletin” 2018, Vol. 72, No. 4, s. 858–860 [dostęp 23 IX 2020].
  5. Romanowski, Ceryngier P., Szawaryn K., New data on the Coccinellidae (Coleoptera) from Lanzarote, Canary Islands, „The Coleopterists Bulletin” 2020, Vol. 74, No. 1, s. 188–194 [dostęp 23 IX 2020].
  6. Romanowski, Ceryngier P., Vĕtrovec J., Szawaryn K., The Coccinellidae (Coleoptera) from Fuerteventura, Canary Islands, „Zootaxa” 2019, Vol. 4646, No. 1, s. 101–123 [dostęp 23 IX 2020].
  7. Ufundowaliśmy mikroskop cyfrowy dla Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, „En Arche – blog” [dostęp 23 IX 2020].

Przypisy

[1] Por. Cele i zasady działania fundacji, w: Statut, „Fundacja En Arche” [dostęp 23 IX 2020].

[2] Profesor Jonathan Wells w lutym br. był gościem Fundacji, zaproszonym w ramach premiery jego książki Ikony ewolucji. Nauka czy mit? – więcej o spotkaniu na blogu Fundacji: Konferencja Fundacji En Arche. Premiera książki „Ikony ewolucji. Nauka czy mit?” [dostęp 23 IX 2020].

[3] Por. Ufundowaliśmy mikroskop cyfrowy dla Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, „En Arche – blog” [dostęp 23 IX 2020].

[4] Por. J. Romanowski, P. Ceryngier, K. Szawaryn, First records of Pharoscymnus flexibilis (Mulsant, 1853) (Coleoptera: Coccinellidae) on Fuerteventura, Canary Islands, „The Coleopterists Bulletin” 2018, Vol. 72, No. 4, s. 858–860 [dostęp 23 IX 2020]; J. Romanowski et al., The Coccinellidae (Coleoptera) from Fuerteventura, Canary Islands, „Zootaxa” 2019, Vol. 4646, No. 1, s. 101–123 [dostęp 23 IX 2020]; J. Romanowski, P. Ceryngier, K. Szawaryn, New data on the Coccinellidae (Coleoptera) from Lanzarote, Canary Islands, „The Coleopterists Bulletin” 2020, Vol. 74, No. 1, s. 188–194 [dostęp 23 IX 2020].

[5] Por. J. Romanowski, P. Ceryngier, K. Szawaryn, Alien ladybirds Coccinellidae from Canary Islands, konferencja „11th International Conference on Biological Invasions – The Human Role in Biological Invasions: a case of Dr Jekyll and Mr Hyde?”, 15–18 IX 2020, Vodice, Croatia [dostęp 23 IX 2020].

[6] Por. Romanowski, Ceryngier, Szawaryn, Alien labybirds Coccinellidae.

Źródło obrazka:

Pixabay