Kogo wspieramy?

Jednym z głównych celów istnienia Fundacji jest rozwijanie i promowanie nauki.

Dlatego też stawiamy na wszechstronny rozwój, a nasze wsparcie kierujemy do młodych adeptów nauki, a także do ośrodków akademickich i naukowych. Wierzymy, że edukacja jest drogą do spełnienia marzeń.

1. Organizacja

Prowadzimy działalność popularyzatorską, przybliżamy zagadnienia naukowe pasjonatom poprzez wydarzenia, konferencje, panele dyskusyjne, debaty i tematyczne strony www prowadzone przez specjalistów.

2. Wsparcie
finansowe i rzeczowe

Wspieramy inicjatywy na rzecz rozwoju i promowania teorii naukowych poświęconych początkom życia i Wszechświata. Dlatego też wydajemy książki autorstwa znanych naukowców, a także materiały audio i audiowizualne.

3. Fundowanie

Oferujemy wsparcie merytoryczne, a także pomoc organizacyjną, rzeczową oraz finansową dla naukowców, studentów oraz instytucji nauki i szkolnictwa wyższego.

4. Współpraca

Prowadzimy współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się problematyką zgodną z profilem działalności Fundacji.

5. Pomoc

Oferujemy wsparcie finansowe, techniczne, szkoleniowe i informacyjne innych osób fizycznych, jednostek organizacyjnych oraz podmiotów przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa realizujących cele zbieżne z celami Fundacji, m.in. poprzez udzielanie darowizn lub wpłat na fundusze założycielskie tych podmiotów.

Pomóż naszej fundacji