Konkurs stypendialny – przedłużenie terminu nadsyłania prac

Fundacja En Arche oferuje stypendium w wysokości 1200 zł miesięcznie dla studentów oraz 2500 zł miesięcznie dla doktorantów, które będzie wypłacane przez dziewięć kolejnych miesięcy rozpoczynając od października 2019 roku do czerwca 2020 roku.

Nowy termin nadsyłania prac to 31 sierpnia.

Ze względu na zainteresowanie konkursem, możliwość uczestnictwa została rozszerzona na studentów i doktorantów filozofii.

Kandydaci proszeni są o przedstawienie eseju-odpowiedzi na pytanie: „Jakie wyzwania stawia teoria inteligentnego projektu standardowemu modelowi makroewolucji biologicznej (ewolucji neodarwinistycznej)?” Esej powinien uwzględniać amerykańską literaturę dotyczącą teorii IP, wybranych autorów m.in. takich jak S.C. Meyer, M. Behe, M. Denton, W. Dembski, J. Wells. Esej powinien mieścić się pomiędzy 20 a 30 tys. znaków ze spacjami.

Kandydaci do otrzymania stypendium są zobowiązani: (1) przedstawić esej oraz (2) przejść rozmowę kwalifikacyjną. Na podstawie eseju i rozmowy zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu. Osoby, które otrzymają stypendium będą zobowiązane do (3) złożenia dwóch pisemnych sprawozdań z rozwoju swoich zainteresowań w obrębie tematyki teorii inteligentnego projektu. Uczestnicy programu stypendialnego zostaną zgłoszeni do udziału w Summer Seminar on Intelligent Design organizowanym przez Discovery Institute w Seattle (USA), w lipcu 2020 roku.

Tu znajdziesz pełny opis, regulamin i kartę zgłoszenia: https://enarche.pl/konkurs-stypendialny