• 23 grudnia 2020

Odpowiedź Fundacji En Arche w sprawie opinii PAN

Tytuł oświadczenia

Odpowiedź Fundacji En Arche w sprawie opinii PAN

Odpowiedź Fundacji En Arche w sprawie opinii PAN 1024 683 Fundacja En Arche
Misją nauki i systemu szkolnictwa wyższego jest dochodzenie do prawdy naukowej, poszerzanie horyzontów wiedzy oraz przekazywanie tej wiedzy i prawdy młodszym pokoleniom. Kształcenie na naszych uczelniach i metody uprawiania nauki w Polsce są nadal skażone jedynie słusznymi dogmatycznymi poglądami naukowymi z epoki realnego socjalizmu, z epoki Stalina i Bieruta. Przykładem takich poglądów jest neodarwinistyczna doktryna o uniwersalności kodu genetycznego, o jednym wspólnym praprzodku żywej komórki (LUCA) i o jednym darwinowskim drzewie życia.
 
Teoria ewolucji Darwina nie odpowiada na pytanie, jak martwa materia (fizyka, chemia) przekształciła się w żywą biologię? Dlatego teoria ewolucji Darwina jest fragmentaryczna, bo nie ogarnia całości zdarzeń, które od Wielkiego Wybuchu czy eksplozji supernowych doprowadziły do powstania życia. Tak jak prawa Newtona nie są w stanie opisać relatywizmu czasoprzestrzennego Einsteina, a te nie opiszą nam utylitarnym równaniem zależność wszystkich sił i pól we Wszechświecie (utylitarny wzór na wszystkie siły fizyczne), tak teoria ewolucji Darwina nie wyjaśnia wszystkiego o pochodzeniu życia.
 
Przedsiębiorca i naukowiec, który pierwszy zsekwencjonował genom ludzki, doktor Craig Venter powiedział „Nie jestem tak optymistyczny, jak niektórzy moi koledzy, że na tej planecie jest tylko jedna forma życia. Nie ma uniwersalnego kodu genetycznego. W rzeczywistości mykoplazmy [grupa bakterii, które Venter i jego zespół wykorzystali do zaprojektowania syntetycznych chromosomów] używają innego kodu genetycznego, który nie działałby w naszych ludzkich komórkach. Dlatego nie ma jednego drzewa życia”.
 
Ważną sprawą we współczesnym świecie jest wolne, niczym nieskrępowane głoszenie poglądów naukowych. Dlatego list Rady Upowszechniania Nauki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, podpisany przez profesora Golika, w którym to stanowczo Rada sprzeciwia się innym niż neodarwinistycznym poglądom na pochodzenie życia, jest naszym zdaniem kontynuacją jedynie słusznych doktryn fundatorów PAN, towarzyszów Bieruta i Stalina, będących wyznawcami poglądów Trofima Łysenki.
Niedawno grupa fizyków z Heriot-Watt University w Edynburgu opublikowała wyniki eksperymentu potwierdzającego, że nie ma jednej obiektywnej obserwowalnej rzeczywistości. Dlatego logicznym etapem badań wydaje się projektowanie takich eksperymentów, które będą dawały coraz bardziej dziwne i coraz bardziej rozłączne wyniki dla różnych obserwatorów, w tym dla obserwatorów w eksperymentalnej biologii.
 
Fundacja En Arche stanowczo sprzeciwia się jakiemukolwiek instytucjonalnemu ograniczaniu w poszukiwaniach naukowej prawdy.
 
Oświadczenie PAN: https://informacje.pan.pl/images/2020/RUNPAN_sprzeciw.pdf