• 23 grudnia 2020

Oświadczenie

Oświadczenie

Oświadczenie 1024 683 Fundacja En Arche

W odpowiedzi na tekst “Wydział biologii UKSW nie współorganizował webinarium na temat “inteligentnego projektu”” opublikowany dnia 23.12.br na stronie https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,85525,wydzial-biologii-uksw-nie-wspolorganizowal-webinarium-na-temat Fundacja En Arche stanowczo oświadcza, że posiadała zgodę Wydziału Biologii UKSW na użycie loga Wydziału jako współorganizatora webinarium z profesorem Behe i jest w stanie to bezspornie udowodnić w każdym postępowaniu wyjaśniającym czy sądowym, jeśli będzie prowadzone w tej sprawie.

Z poważaniem
Zarząd Fundacji En Arche