• 12 listopada 2020

Oświadczenie

dna z napisem od fundacji en arche

Oświadczenie

Oświadczenie 1024 683 Fundacja En Arche

Z przykrością odnotowaliśmy pojawienie się w Internecie tzw. „Listu otwartego do polskich uczelni w sprawie pseudonaukowej teorii inteligentnego projektu” podpisanego przez kilku internetowych popularyzatorów nauki. List napisany został wyjątkowo agresywnym językiem nienawiści i oprócz kolejnych bredni na nasz temat kończy się porównaniem nas do maszkar wyłażących z ciemnych dziur, które koniecznie trzeba zagonić do swoich nor.

Były już w historii próby porównywania całych grup ludzi do zwierząt wyłażących z nor („Początkowe sceny, pokazujące gromadę szczurów wyłaniających się z kanału ściekowego…”, https://tiny.pl/7kkps). Nie przypuszczamy, by podpisani pod listem świadomie nawiązywali do tamtego wzorca. Raczej są oni przedstawicielami modnej ostatnio kultury „hejtu”, agresji i nienawiści wobec każdego, kto ma inne poglądy, która z rzeczywistą kulturą nie ma nic wspólnego.

Sygnatariusze listu otwartego nawołują, by reagować od razu i z całą stanowczością. Aż strach pomyśleć, co ci współcześni hunwejbini konkretnie mają na myśli pisząc o „całej stanowczości”. W każdym razie na pewno nie jest to właściwe w cywilizowanym kraju zaproszenie do wymiany zdań, opinii i argumentów, które propaguje Fundacja En Arche.

Nie zamierzamy podejmować dyskusji z Autorami listu. Do oświadczenia dołączamy informację o działalności Fundacji, aby osoby zainteresowane mogły się z nią zapoznać.

Zarząd Fundacji En Arche

Rada Naukowa Fundacji En Arche

 

Informacja o Fundacji En Arche

  • Fundacja En Arche jest podmiotem niezależnym finansowo i strukturalnie.
  • Fundacja nie promuje skrajnych poglądów antyewolucyjnych ani żadnej odmiany kreacjonizmu, jak również żadnej ideologii czy światopoglądu pozanaukowego.
  • Fundacja nie jest ideowo powiązana z żadną organizacją religijną lub wyznaniem religijnym.
  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prywatne poglądy religijne pracowników Fundacji nie mają wpływu na ich zatrudnienie, jak też Fundacja nie wymaga od pracowników ich ujawnienia.
  • Fundacja prezentuje swoje cele i działania w sposób jasny i przejrzysty.
  • Fundacja uważa, że – zgodnie z obecnie obowiązującym rozumieniem naukowości – teoria ID powinna być traktowana w nauce na takich samych zasadach jak każda inna teoria, a jeżeli wnikliwe badania uczonych pokażą, że jest ona błędna, to należy ją odrzucić i poszukiwać innych, korzystniejszych rozwiązań.
Stanowisko Fundacji w sprawie zarzutu, że teoria inteligentnego projektu jest pseudonauką:
teoria inteligentnego projektu (dalej: teoria ID) nie neguje istnienia w świecie procesów ewolucyjnych. Teoretycy projektu akceptują wiele twierdzeń ewolucjonizmu, m.in. że zmiany środowiskowe mogą prowadzić do zmienności wewnątrzgatunkowej; że dobór naturalny eliminuje jednostki gorzej przystosowane; że organizmy należące do tego samego gatunku posiadają wspólnego przodka. Teoria ID nie jest przykładem antyewolucjonizmu. Kością niezgody między teoretykami projektu a ewolucjonistami jest podstawowa teza darwinizmu, zgodnie z którą dobór naturalny ma nieograniczone możliwości „tworzenia” różnorodności morfologicznej. Tak więc teoretyk projektu może być (i często jest) ewolucjonistą, ale nie darwinowskim. Często się twierdzi, że warunkiem koniecznym naukowości jest naturalizm metodologiczny. Jednakże teoria ID nie łamie zasady naturalizmu metodologicznego, ponieważ nie odwołuje się do czynników nadnaturalnych (nadprzyrodzonych). Co prawda teoretycy projektu doszukują się w świecie celowości, ale jest to powszechna praktyka w nauce. Ponadto, teoria ID jest zgodna z kryterium empirycznej falsyfikowalności, które w środowisku uczonych często jest przedstawiane jako podstawowe kryterium naukowości. Teoria ID nie przekonuje o zaprojektowaniu całego Wszechświata i wszystkich jego elementów. Zgodnie z tym ujęciem jedynie niektóre struktury w przyrodzie zostały zaprojektowane. Co ważne, teoretycy projektu stosują argumentację pozytywną – swój wniosek opierają na aktualnej wiedzy biologicznej.

Jesteśmy gotowi udzielić odpowiedzi na dalsze zapytania dotyczące zarówno działalności Fundacji jak i teorii ID, wraz z podaniem dokładnej bibliografii, źródeł i artykułów.

Z poważaniem

Zarząd Fundacji En Arche