• 22 października 2020

Polskie wydanie Granicy ewolucji Michaela J. Behe’ego już dostępne!

Polskie wydanie Granicy ewolucji Michaela J. Behe’ego już dostępne!

Polskie wydanie Granicy ewolucji Michaela J. Behe’ego już dostępne! 1024 683 Fundacja En Arche

W ramach cyklu wydawniczego „Seria Inteligentny Projekt” ukazało się właśnie polskie tłumaczenie książki Granica ewolucji: W poszukiwaniu ograniczeń darwinizmu[1]. Autorem pracy jest Michael J. Behe – amerykański biochemik, biolog molekularny, teoretyk projektu i autor wielu publikacji. Fundacja En Arche opublikowała już tłumaczenie jednej z jego książek, traktującej szczególnie o zagadnieniu nieredukowalnej złożoności układów biochemicznych i zakresie działania mechanizmów ewolucji[2].

Autor książki przedstawia zarzuty wobec ogólnie przyjętego neodarwinizmu, zwracając uwagę, że darwinowski model ewolucji biologicznej posiada wiele nieścisłości i jest skrajnie nieprecyzyjny. Behe twierdzi, co prawda, że życie na Ziemi rozwijało się drogą powolnych przekształceń z wykorzystaniem m.in. mechanizmu doboru naturalnego, jednakże daleki jest od przekonania, że różnorodność biologiczna jest rezultatem wyłącznie działania przypadkowych mutacji genetycznych oraz doboru naturalnego. Szczególną mocno podkreśla, że darwinowska teoria ewolucji nie jest w stanie wyjaśnić pochodzenia względnie prostych struktur biologicznych wymagających więcej niż dwóch rodzajów białek.

Behe uważnie analizuje dane empiryczne określające zakres działania darwinowskiego mechanizmu losowych mutacji i doboru naturalnego, a z jego obserwacji, badań i analiz wynika, że w ten sposób mogą powstać jedynie mało znaczące zmiany. Amerykański uczony dochodzi do wniosku, że takie procesy czysto przyrodnicze nie byłyby w stanie doprowadzić do powstania złożonych i wyrafinowanych maszyn molekularnych, występujących w niemal każdym żywym organizmie. Uczony argumentuje, że większość mutacji, które zdefiniowały historię życia na Ziemi, nie są wynikiem przypadku, gdyż nie mogłaby wówczas powstać skomplikowana maszyneria komórkowa. Jako rozwiązanie zagadki różnorodności biologicznej proponuje teorię inteligentnego projektu[3]. Behe uważa również, że warunki panujące we Wszechświecie zostały tak zaprojektowane, aby na Ziemi mogło się pojawić złożone życie, nawiązując w ten sposób do silnej zasady antropicznej oraz idei precyzyjnego dostrojenia Wszechświata, o czym pisał również m.in. Fred Hoyle[4].

Po tym jak w 2007 roku ukazała się anglojęzyczna wersja książki, spotkała się ona z ostrą krytyką wyrażoną przez Richarda Dawkinsa, która jednakże sprowadzała się głównie do argumentów ad personam wobec autora[5]. W odpowiedzi rzetelność naukowa Behe’ego została doceniona przez takich uczonych jak Michael Denton czy David Snoke[6]. W 2014 roku na łamach cenionego periodyku Proceedings of the National Academy of Sciences of United States of America opublikowano wyniki badań nad białkami transportującymi związanymi z opornością na chlorochinę[7], które sam Michael Behe uznał za potwierdzenie swoich postulatów[8]. Autorzy wspomnianych badań stwierdzają bowiem, że aby białko mogło transportować chlorochinę potrzebne są jednocześnie co najmniej dwie specyficzne mutacje.

Granica ewolucji z pewnością może zainteresować zarówno krytyków darwinizmu, jak i zwolenników tej idei. Zawiera bowiem aż 10 rozdziałów rzetelnej wiedzy oraz 4 dodatki, zapewniając wiele godzin interesującej lektury naukowej.

 

Literatura

  1. Behe M.J., A Key Inference of The Edge of Evolution Has Now Been Experimentally Confirmed, „Evolution News & Science Today” [dostęp 11 X 2020].
  2. Behe M.J., Czarna skrzynka Darwina: Biochemiczne wyzwanie dla ewolucjonizmu, tłum. Sagan, „Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy”, t. 4, Warszawa 2008.
  3. Behe M.J., Granica ewolucji. W poszukiwaniu ograniczeń darwinizmu, tłum. Z. Kościuk, „Seria: Inteligentny Projekt”, Warszawa 2020.
  4. Books: The Edge of Evolution – Endorsements, „MichaelBehe.com” [dostęp 11 X 2020].
  5. Czym jest teoria inteligentnego projektu?, „W poszukiwaniu projektu” [dostęp 11 X 2020].
  6. Dawkins R., Inferior Design, „The New York Times” [dostęp 11 X 2020].
  7. Fred Hoyle – chemia we Wszechświecie, matematyka w ewolucji oraz odważne hipotezy, „Blog Fundacji En Arche” [dostęp 11 X 2020].
  8. Summers P.L., Dave A., Dolstra T.J., Bellanca S., Marchetti R.V., Nash M.N., Richards S.N., Goh V., Schenk R.L., Stein W.D., Kirk K., Sanchez C.P., Lanzer M., Martin R.E., Diverse mutational pathways converge on saturable chloroquine transport via the malaria parasite’s chloroquine resistance transporter, „ Proceedings of the National Academy of Sciences of United States of America” 2014, Vol. 111, No. 17, s. E1759-E1767 [dostęp 11 X 2020].

[1] Por. M.J. Behe, Granica ewolucji. W poszukiwaniu ograniczeń darwinizmu, tłum. Z. Kościuk, „Seria Inteligentny Projekt”, Warszawa 2020.

[2] Por. M. J. Behe, Czarna skrzynka Darwina: Biochemiczne wyzwanie dla ewolucjonizmu, tłum. D. Sagan, „Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy”, t. 4, Warszawa 2008, s. 39.

[3] Por. Czym jest teoria inteligentnego projektu?, „W poszukiwaniu projektu” [dostęp 11 X 2020].

[4] Por. Fred Hoyle – chemia we Wszechświecie, matematyka w ewolucji oraz odważne hipotezy, „Blog Fundacji En Arche” [dostęp 11 X 2020].

[5] Por. R. Dawkins, Inferior Design, „The New York Times” [dostęp 11 X 2020].

[6] Por. Books: The Edge of Evolution – Endorsements, „MichaelBehe.com” [dostęp 11 X 2020].

[7] Por. P.L. Summers et al., Diverse Mutational Pathways Converge On Saturable Chloroquine Transport Via The Malaria Parasite’s Chloroquine Resistance Transporter, „ Proceedings of the National Academy of Sciences of United States of America” 2014, Vol. 111, No. 17, s. E1759-E1767 [dostęp 11 X 2020].

[8] Por. M.J. Behe, A Key Inference of The Edge of Evolution Has Now Been Experimentally Confirmed, „Evolution News & Science Today” [dostęp 11 X 2020].