Prezentacja Serii Inteligenty Projekt na XIII Warsztatach Filozofii Przyrody

Mamy zaszczyt ogłosić, że na XIII Warsztatach Filozofii Przyrody – Ciążeń 2019 organizowanych przez Sekcję Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, dr Grzegorz Malec oraz dr Dariusz Sagan przedstawią powstającą obecnie serię wydawniczą Seria Inteligentny Projekt (SIP – w przygotowaniu).

Zgodnie z abstraktem: “Przedmiotem wystąpienia będzie przedstawienie nowej inicjatywy na polskim rynku wydawniczym, która będzie się ukazywała w ramach Serii Inteligentny Projekt. Rzeczona seria ukaże się nakładem wydawnictwa Fundacji En Arche. Fundacja ma zamiar wydać głównie tłumaczenia książek zagranicznych autorów (m.in. The Privileged Planet, The Edge of Evolution, czy Evolution: A Theory in Crisis), a także ponowić wydania tytułów już przetłumaczonych (m.in. Sąd nad Darwinem, Ikony ewolucji czy Czarna skrzynka Darwina). Oczywiście mile widziane będę również prace polskich autorów, których problematyka będzie zgodna z profilem serii. Jeden z najbardziej znanych filozofów nauki, a na pewno najbardziej kontrowersyjny, P.K. Feyerabend napisał w swojej autobiografii, że nauka powinna być „kolażem, nie systemem”. Zgodnie z takim podejściem, Fundacja nie zamyka się również na teksty polemiczne względem teorii IP. Dlatego pod uwagę bierze się również wydanie publikacji zbiorowej, w której zostaną przedstawione teksty przychylne, jak również krytyczne wobec teorii IP. W czasie wystąpienia zostanie także omówiona nowa strona internetowa, której przedmiotem będzie rzeczona teoria, a także zagadnienia istotne dla problematyki pochodzenia i rozwoju życia na Ziemi.”

Wśród wielu interesujących wystąpień znajdzie się również wykład prof. dr hab. Kaziemierza Jodkowskiego pt. “Wyspecyfikowana złożoność jako podstawa wniosku o projekcie”, w którym doskonalone będzie rozumienie wyspecyfikowanej złożoności. Natomiast w wystąpieniu dr hab. Wojciecha Grygiela pt. “Dlaczego wyewoluowaliśmy jako “inteligentni designersi”?”, przedstawiona zostanie argumentacja, że przekonanie o istnieniu inteligentnego projektu we Wszechświecie i jego nadprzyrodzonego autorstwa jest uwarunkowane ewolucyjnie.

Czekamy na owocne dyskusje i wnioski z wystąpień!