Darwin przed sądem

39,90 49,90 

Krytyka darwinizmu zawarta w tej książce dotyczy przede wszystkim postaw uczonych, którzy są tak głęboko przekonani o słuszności filozoficznej zasady naturalizmu w nauce, że nawet nie biorą pod uwagę ujęć alternatywnych. Johnson argumentuje, że w nauce należy dopuścić wyjaśnienia wykraczające poza przyjęty paradygmat naturalizmu, ponieważ tylko wtedy można dostrzec słabości obecnego punktu widzenia i poszukać innej drogi do zrozumienia różnorodnego świata przyrody.

    • Miękka okładka
    • Twarda okładka
    Wyczyść
SKU:

Lider Ruchu Inteligentnego Projektu Phillip E. Johnson zastanawia się w swoim przełomowym dziele „Darwin przed sądem” nad różnymi scenariuszami pochodzenia i rozwoju życia na Ziemi. Twierdzi między innymi, że istniejąca różnorodność biologiczna nie może być efektem działania przypadkowych mutacji i doboru naturalnego. Według Johnsona darwinowski mechanizm ewolucji może być jedynie odpowiedzialny za niewielkie (mikroewolucyjne) zmiany w określonych granicach. Autor podkreśla, że nie ma żadnych wiarygodnych świadectw empirycznych przemawiających na rzecz podstawowej tezy ewolucjonistów, iż nagromadzenie niewielkich zmian w budowie organizmów może prowadzić do zupełnie nowych form życia.

Krytyka darwinizmu zawarta w tej książce dotyczy przede wszystkim postaw uczonych, którzy są tak głęboko przekonani o słuszności filozoficznej zasady naturalizmu w nauce, że nawet nie biorą pod uwagę ujęć alternatywnych. Johnson argumentuje, że w nauce należy dopuścić wyjaśnienia wykraczające poza przyjęty paradygmat naturalizmu, ponieważ tylko wtedy można dostrzec słabości obecnego punktu widzenia i poszukać innej drogi do zrozumienia różnorodnego świata przyrody.

Tytuł: Darwin przed sądem
Autor: Phillip E. Johnson
Tłumacz:
Rok wydania:
Liczba stron:
Patrycja Drygas
2020
242
Oprawa: Twarda, Miękka
Format: 160x230
ISBN: 978-83-66233-06-5 (oprawa twarda)
978-83-66233-05-8 (oprawa miękka)

O autorze 9
Rozdział 1.
Regulacje prawne 15
Rozdział 2.
Dobór naturalny 29
Rozdział 3.
Mutacje duże i małe 47
Rozdział 4.
Problem zapisu kopalnego 61
Rozdział 5.
Fakt ewolucji 81
Rozdział 6.
Linia rodowa kręgowców 91
Rozdział 7.
Świadectwa molekularne 105
Rozdział 8.
Ewolucja prebiotyczna 119
Rozdział 9.
Zasady nauki 131
Rozdział 10.
Religia darwinowska 143
Rozdział 11.
Edukacja darwinowska 155
Rozdział 12.
Nauka i pseudonauka 169
Komentarze do literatury źródłowej 179
Bibliografia 223
Indeks osobowy 233
Indeks rzeczowy 237

Seria Inteligentny Projekt to pierwsza tak ambitna i bogata propozycja na polskim rynku wydawniczym, w ramach której ukazują się książki dotyczące teorii inteligentnego projektu – Intelligent Design (ID).

Autorzy zastanawiają się: czy różnorodność życia na Ziemi może być wyjaśniona wyłącznie przez procesy czysto przyrodnicze? Czy złożone struktury biologiczne mogły powstać drogą przypadku i konieczności, bez udziału inteligencji? Czy Ziemia jest tylko jedną z wielu niczym niewyróżniających się planet?

Teoria inteligentnego projektu jest ogólną teorią rozpoznawania projektu i ma szerokie zastosowanie w takich dziedzinach nauki, jak kryminalistyka, historia, kryptografia, astronomia i inżynieria. Seria Inteligentny Projekt pokazuje, że koncepcja ID powinna być stosowana również w zagadnieniach pochodzenia i rozwoju różnych form życia, a także w próbie zrozumienia nas samych.

Phillip E. Johnson urodził się w 1940 roku w miejscowości Aurora w stanie Illinois. Studiował literaturę na Harvard University, a następnie prawo na University of Chicago. Pracował w biurze sędziego Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Earla Warrena, a także dołączył do zespołu sędziego Sądu Najwyższego stanu Kalifornia Rogera J. Traynora. Od roku 1967 wykładał prawo na University of California w Berkeley.

W 1991 roku Johnson wydał książkę „Sąd nad Darwinem”. Główna teza owej pracy głosi, że darwinizm nie jest stanowiskiem wspieranym przez świadectwa empiryczne, ale jest motywowany głównie filozoficzną zasadą naturalizmu, która z definicji wyklucza wszystko to, co do niej nie należy. Kolejne książki Johnsona – „Reason in the Balance” [Rozum w równowadze] oraz „The Wedge of Truth: Splitting the Foundations of Naturalism” [Klin prawdy. Wyburzanie fundamentów naturalizmu] – są kontynuacją krytyki współczesnego rozumienia naukowości. Na początku lat dziewięćdziesiątych pod kierownictwem Johnsona doszło do powołania Ruchu Inteligentnego Projektu.

Phillip E. Johnson ma ogromną wiedzę na temat teorii ewolucji i sposobów rozumowania w biologii […]. Bardzo polecam tę książkę jako wprowadzenie do współczesnego sporu o ewolucję.

Dr Siegfried Scherer, profesor mikrobiologii na Uniwersytecie Technicznym w Monachium 

Darwin przed sądem to więcej niż błyskotliwa krytyka neodarwinowskiej teorii ewolucji; to wnikliwa analiza silnej skłonności do wiary w tę teorię, widocznej u wielu wiodących jej obrońców.

Dr Walter Bradley, profesor inżynierii mechanicznej na Uniwersytecie A&M w Teksasie 

Waga Brak danych