Kryzys teorii ewolucji

44,90 54,90 

Idea ewolucji jest podstawą naszego współczesnego oglądu świata. Jednak teoria proponowana przez Darwina i rozwinięta przez społeczność naukową do postaci akceptowanego „faktu” jest coraz silniej atakowana. Mimo że wydaje się poprawna w odniesieniu do ogólnej zmienności w przyrodzie, jej założenia obejmujące relacje między klasami i rzędami, a sięgające nawet do narodzin życia, zdają się stać na kruchych fundamentach.  

Klasyczna już książka doktora Dentona objaśnia zebrane dowody przeciwko teorii ewolucji w jej tradycyjnej postaci. Autor wyraźnie pokazał stan rosnącego kryzysu w świecie nauk biologicznych w ubiegłym stuleciu, wywołując tym samym ogromne poruszenie w środowisku naukowym. Dzisiaj książka pozwala nam zrozumieć, dlaczego coraz więcej renomowanych naukowców zaczyna kwestionować neodarwinizm. 

 

    • Miękka okładka
    • Twarda okładka
    Wyczyść
SKU:

Darwin wyobrażał sobie rozwój przyrody ożywionej na Ziemi w postaci jednego, wielkiego drzewa życia, które obrazuje stopniowe przejście od form prostych do złożonych i lepiej przystosowanych.

Michael Denton, autor książki „Kryzys teorii ewolucji”, uważa, że zapis kopalny nie potwierdza przekonania Darwina, ale pokazuje brak form przejściowych między przedstawicielami różnych gatunków. Jeżeli zatem teoria ewolucji ma wskazywać na wspólnotę pochodzenia wszystkich form organicznych, a świadectwa empiryczne nie potwierdzają tego poglądu, to również cała teoria staje się niewiarygodna. Australijski uczony zgadza się z Darwinem, że w przyrodzie występuje zmienność, ale zdaniem Dentona dotyczy ona tego, co współczesna biologia ewolucyjna określa mianem mikroewolucji, czyli przekształceń na poziomie wewnątrzgatunkowym. Natomiast pojęcie makroewolucji jest, jak stwierdził Denton, jedynie pewnym uogólnieniem, które nie ma potwierdzenia w faktach.

Klasyczna już książka doktora Dentona objaśnia zebrane dowody przeciwko teorii ewolucji w jej tradycyjnej postaci. Autor wyraźnie pokazał stan rosnącego kryzysu w świecie nauk biologicznych w ubiegłym stuleciu, wywołując tym samym ogromne poruszenie w środowisku naukowym. Dzisiaj „Kryzys teorii ewolucji” pozwala nam zrozumieć, dlaczego coraz więcej renomowanych naukowców zaczyna kwestionować ortodoksyjny darwinizm.

Książka „Kryzys teorii ewolucji” zainteresuje nie tylko krytyków darwinizmu, ale może okazać się pasjonującą lekturą również dla zwolenników teorii ewolucji i wszystkich zainteresowanych sporem ewolucjonizmu z kreacjonizmem.

Tytuł: Kryzys teorii ewolucji
Autor: Michael Denton
Tłumacz:
Rok wydania:
Liczba stron:
Bartłomiej Koźniewski
2021
392
Oprawa: Twarda, Miękka
Format: 160x230
ISBN: 978-83-66233-40-9 (oprawa twarda)
978-83-66233-39-3 (oprawa miękka)

Przedmowa 9
Rozdział 1.
Odrzucenie Stworzenia 11
Rozdział 2.
Teoria ewolucji 31
Rozdział 3.
Od darwinizmu do dogmatów 65
Rozdział 4.
Fragmentaryczna prawda 75
Rozdział 5.
Typologiczny ogląd natury   91
Rozdział 6.
Systema naturae – od Arystotelesa do kladystyki    117
Rozdział 7.
Niepowodzenie homologii  139
Rozdział 8.
Zapis kopalny  155
Rozdział 9.
Łatanie luk  197
Rozdział 10.
Biologiczna rewolucja molekularna   233
Rozdział 11.
Tajemnica pochodzenia życia   249
Rozdział 12.
Biochemiczny pogłos typologii   275
Rozdział 13.
Poza zasięgiem przypadku     311
Rozdział 14.
Zagadka doskonałości  331
Rozdział 15.
Priorytet paradygmatu  349
Podziękowania  365
Spis ilustracji  369
Bibliografia  371
Indeks osobowy  383
Indeks rzeczowy 385

Seria Inteligentny Projekt to pierwsza tak ambitna i bogata propozycja na polskim rynku wydawniczym, w ramach której ukazują się książki dotyczące teorii inteligentnego projektu – Intelligent Design (ID). 

Autorzy zastanawiają się: czy różnorodność życia na Ziemi może być wyjaśniona wyłącznie przez procesy czysto przyrodnicze? Czy złożone struktury biologiczne mogły powstać drogą przypadku i konieczności, bez udziału inteligencji? Czy Ziemia jest tylko jedną z wielu niczym niewyróżniających się planet? 

Teoria inteligentnego projektu jest ogólną teorią rozpoznawania projektu i ma szerokie zastosowanie w takich dziedzinach nauki, jak kryminalistyka, historia, kryptografia, astronomia i inżynieria. Seria Inteligentny Projekt pokazuje, że koncepcja ID powinna być stosowana również w zagadnieniach pochodzenia i rozwoju różnych form życia, a także w próbie zrozumienia nas samych. 

 

Michael Denton urodził się w 1943 roku. W 1969 ukończył studia medyczne na Bristol University, a kilka lat później uzyskał tytuł doktora biochemii w King’s College w Londynie. W.czasie studiów zajmował się głównie badaniem erytrocytów, a także poszukiwaniami genów odpowiedzialnych za dziedziczenie zaburzeń siatkówki u ludzi. W 1990 roku Denton został zatrudniony na wydziale biochemii University of Otago w Nowej Zelandii, gdzie pracował przez kolejne piętnaście lat. Regularnie też wyjeżdżał do Indii i Pakistanu, by kontynuować badania genów, które rozpoczął jeszcze na studiach.

W 1985 roku ukazała się jego najważniejsza książka, której sam tytuł wzbudzał już kontrowersje – „Kryzys teorii ewolucji. Tematem tej pracy była próba ustalenia, jakie świadectwa empiryczne faktycznie potwierdzają teorię ewolucji.

Tym, co najbardziej zawstydzi neodarwinistów, będzie objawienie przez Dentona, że dowody płynące z jego obszaru specjalizacji, biologii molekularnej, nie stanowią dla nich żadnego poparcia.  The Spectator 

 

 

Wybierz format

,