Nic za darmo. Dlaczego przyczyną wyspecyfikowanej złożoności musi być inteligencja

44,90 54,90 

Nic za darmo. Dlaczego przyczyną wyspecyfikowanej złożoności musi być inteligencja stanowi rozwinięcie idei zawartych w poprzednim dziele Dembskiego Wnioskowanie o projekcie. Używając zaczerpniętych z teorii informacji twierdzeń „nic za darmo”, uczony dowodzi, że złożona wyspecyfikowana informacja nie może być wynikiem działania procesów przyrodniczych i dlatego jest świadectwem przemawiającym na rzecz teorii inteligentnego projektu. Zdaniem amerykańskiego matematyka teoria informacji wskazuje, że koncepcja przypadkowych mutacji i doboru naturalnego nie może stanowić wyjaśnienia różnorodności życia na Ziemi. Dembski sprzeciwia się opiniom uczonych, którzy podobnie jak Richard Dawkins twierdzą, że świadectwa empiryczne wskazują, iż życie powstało i rozwija się zgodnie z biegiem praw przyrody. Matematyk argumentuje, że złożone struktury biologiczne nie mogą zostać właściwie wyjaśnione bez czynnika inteligencji. Te ustalenia sprawiają, że „Nic za darmo” jest lekturą obowiązkową dla wszystkich zainteresowanych najnowszym ujęciem problemu pochodzenia informacji. 

    • Miękka okładka
    • Twarda okładka
    Wyczyść
SKU:

Nic za darmo. Dlaczego przyczyną wyspecyfikowanej złożoności musi być inteligencja stanowi rozwinięcie idei zawartych w poprzednim dziele Dembskiego Wnioskowanie o projekcie. Używając zaczerpniętych z teorii informacji twierdzeń „nic za darmo”, uczony dowodzi, że złożona wyspecyfikowana informacja nie może być wynikiem działania procesów przyrodniczych i dlatego jest świadectwem przemawiającym na rzecz teorii inteligentnego projektu. Zdaniem amerykańskiego matematyka teoria informacji wskazuje, że koncepcja przypadkowych mutacji i doboru naturalnego nie może stanowić wyjaśnienia różnorodności życia na Ziemi. Dembski sprzeciwia się opiniom uczonych, którzy podobnie jak Richard Dawkins twierdzą, że świadectwa empiryczne wskazują, iż życie powstało i rozwija się zgodnie z biegiem praw przyrody. Matematyk argumentuje, że złożone struktury biologiczne nie mogą zostać właściwie wyjaśnione bez czynnika inteligencji. Te ustalenia sprawiają, że „Nic za darmo” jest lekturą obowiązkową dla wszystkich zainteresowanych najnowszym ujęciem problemu pochodzenia informacji. 

Tytuł: Nic za darmo. Dlaczego przyczyną wyspecyfikowanej złożoności musi być inteligencja
Autor: William A. Dembski
Tłumacz:
Rok wydania:
Liczba stron:
Zbigniew Kościuk
2021
520
Oprawa: Twarda, Miękka
Format: 160x230
ISBN: 978-83-66233-50-8 (oprawa twarda)
978-83-66233-49-2 (oprawa miękka)

Spis ilustracji 10
Wstęp 11
Przedmowa 15
Rozdział 1.
Trzeci tryb wyjaśniania 33
1.1 Konieczność, przypadek i projekt 33
1.2 Rehabilitacja hipotezy projektu 36
1.3 Kryterium złożoności-specyfikacji 40
1.4 Specyfikacja 50
1.5 Zasoby probabilistyczne 54
1.6 Wyniki fałszywie negatywne i fałszywie pozytywne 60
1.7 Dlaczego kryterium złożoności-specyfikacji jest skuteczne 66
1.8 Darwinowskie wyzwanie dla teorii projektu 69
1.9 Ograniczanie przygodności 73
1.10 Darwinowska ekstrapolacja 77
Rozdział 2.
Inny sposób wykrywania projektu? 83
2.1 Fisherowska metoda eliminacji hipotezy przypadku 83
2.2 Uogólnienie metody Fishera 88
2.3 Studium przypadku: Nicholas Caputo 95
2.4 Studium przypadku: kompresowalność ciągów bitów 100
2.5 Odłączalność 104
2.6 Oczyszczanie pola z hipotez przypadku 110
2.7 Uzasadnienie uogólnienia metody Fishera 116
2.8 Inflacja zasobów probabilistycznych 131
2.9 Porównawcza metoda wnioskowania o projekcie 154
2.10 Eliminacyjna metoda wnioskowania o projekcie 167
Rozdział 3.
Wyspecyfikowana złożoność jako informacja 177
3.1 Informacja 177
3.2 Informacja syntaktyczna, statystyczna i algorytmiczna 182
3.3 Informacja w kontekście 188
3.4 Informacja pojęciowa i fizyczna 192
3.5 Złożona wyspecyfikowana informacja 195
3.6 Informacja semantyczna 200
3.7 Informacja biologiczna 203
3.8 Pochodzenie złożonej wyspecyfikowanej informacji 206
3.9 Prawo zachowania informacji 218
3.10 Czwarte prawo termodynamiki? 228
Rozdział 4.
Algorytmy ewolucyjne 237
4.1 METHINKS IT IS LIKE A WEASEL 237
4.2 Optymalizacja 245
4.3 Sformułowanie problemu 249
4.4 Wybór odpowiedniej funkcji przystosowania 257
4.5 Ślepe poszukiwanie 262
4.6 Twierdzenia „nic za darmo” 266
4.7 Problem przesunięcia 271
4.8 Ewolucja darwinowska w przyrodzie 276
4.9 Podążanie tropem informacji 283
4.10 Koewolucja krajobrazów przystosowania 300
Rozdział 5.
Powstanie układów nieredukowalnie złożonych 307
5.1 Problem specyficzności przyczynowej 307
5.2 Wyzwanie nieredukowalnej złożoności 315
5.3 Rusztowania i rzymskie łuki 323
5.4 Kooptacja, łatanina i przypadkowa zbieranina 326
5.5 Narastająca niezbędność 330
5.6 Redukowalna złożoność 336
5.7 Zarzuty różne 344
5.8 Logika niezmienników 349
5.9 Precyzyjne dostrojenie pojęcia nieredukowalnej złożoności 359
5.10 Obliczenia 370
Rozdział 6.
Teoria inteligentnego projektu jako naukowy program badawczy 389
6.1 Zarys pozytywnego programu badawczego 389
6.2 Model ewolucji 392
6.3 Niepełność praw przyrody 407
6.4 Czy za wyspecyfikowaną złożoność odpowiada
jakiś mechanizm? 412
6.5 Natura natury 418
6.6 Czy cały projekt musiał być od początku wpisany w przyrodę? 430
6.7 Cieleśni i niecieleśni projektanci 436
6.8 Kto zaprojektował projektanta? 443
6.9 Testowalność 446
6.10 Magia, mechanizm i projekt 460
Bibliografia 468
Indeks osobowy 485
Indeks rzeczowy 490

Seria Inteligentny Projekt to pierwsza tak ambitna i bogata propozycja na polskim rynku wydawniczym, w ramach której ukazują się książki dotyczące teorii inteligentnego projektu – Intelligent Design (ID).

Autorzy zastanawiają się: czy różnorodność życia na Ziemi może być wyjaśniona wyłącznie przez procesy czysto przyrodnicze? Czy złożone struktury biologiczne mogły powstać drogą przypadku i konieczności, bez udziału inteligencji? Czy Ziemia jest tylko jedną z wielu niczym niewyróżniających się planet?

Teoria inteligentnego projektu jest ogólną teorią rozpoznawania projektu i ma szerokie zastosowanie w takich dziedzinach nauki, jak kryminalistyka, historia, kryptografia, astronomia i inżynieria. Seria Inteligentny Projekt pokazuje, że koncepcja ID powinna być stosowana również w zagadnieniach pochodzenia i rozwoju różnych form życia, a także w próbie zrozumienia nas samych.

William A. Dembski – matematyk i filozof, wykładał między innymi na Northwestern University, University of Notre Dame i University of Dallas. Habilitował się z matematyki na MIT, z fizyki na University of Chicago oraz z informatyki na Princeton University. Jest pracownikiem naukowym na Wydziale Filozofii w Southwestern Seminary w Ft. Worth, gdzie kieruje Center for Cultural Engagement. Jest także starszym wykładowcą w Centrum Nauki i Kultury Discovery Institute w Seattle. W Conceptual Foundations of Science na Baylor University kierował pierwszym think tankiem teorii inteligentnego projektu. Publikuje artykuły w czasopismach naukowych oraz jest autorem i redaktorem kilkunastu książek.

To książka XXI wieku. W erze informacji nauki o życiu nareszcie wyzwoliły się od dziewiętnastowiecznej mentalności, która ograniczała je przez większą część XX wieku, a naukowcy coraz lepiej rozumieją informacyjne podstawy biochemii życia. Doktor Dembski dzięki imponującemu intelektowi przedstawił drobiazgowy i przekonujący argument na rzecz prawa zachowania informacji, które ma rewolucyjne następstwa dla badań nauk o życiu w nowym tysiącleciu. Tę książkę można czytać na dwóch poziomach: z jednej strony przykłady i analogie Dembskiego ułatwiają zrozumienie kwestii teoretycznych przez laików, z drugiej – dowody matematyczne przemawiają za słusznością jego tez na poziomie odpowiednim dla profesjonalistów i sceptyków. – Andrew Ruys, University of Sydney, Australia 

Książka ta, podobnie jak inne prace Dembskiego, stanowi lekturę obowiązkową zarówno dla każdego laika, jak i profesjonalnego naukowca. – profesor Russell W. Carlson  

Wybierz format

,