Przeznaczenie natury. Co prawa biologii mówią o naszym miejscu we Wszechświecie

44,90 54,90 

„Przeznaczenie natury” to fascynująca, oryginalna w treści oraz imponująca rzetelnością i zakresem wiedzy Autora książka z zakresu biologii i filozofii przyrody. Biochemik Michael J. Denton, po skrupulatnej analizie osiągnięć ostatnich lat w naukach przyrodniczych, przedstawia dowody na rzecz twierdzenia, że kosmos jest w szczególny sposób dostosowany do istnienia życia na Ziemi oraz do istnienia organizmów, których biologia jest bardzo podobnie zaprojektowana do naszego gatunku – homo sapiens. Autor odwołuje się przy tym do dawnej, teleologicznej wizji pochodzenia rodzaju ludzkiego, według której człowiek jest szczytowym osiągnięciem natury. Każdy rozdział książki prezentuje czytelnikowi kolejne zadziwiające i szczegółowe dane naukowe na poparcie tej tezy.

„Przeznaczenie natury” to próba odpowiedzi na niezwykle aktualne i kontrowersyjne wśród naukowców pytanie: czy gatunek typu homo sapiens jest jedynym możliwym przejawem inteligentnego życia we Wszechświecie?

    • Miękka okładka
    • Twarda okładka
    Wyczyść
SKU:

„Przeznaczenie natury” to fascynująca, oryginalna w treści oraz imponująca rzetelnością i zakresem wiedzy Autora książka z zakresu biologii i filozofii przyrody. Biochemik Michael J. Denton, po skrupulatnej analizie osiągnięć ostatnich lat w naukach przyrodniczych, przedstawia dowody na rzecz twierdzenia, że kosmos jest w szczególny sposób dostosowany do istnienia życia na Ziemi oraz do istnienia organizmów, których biologia jest bardzo podobnie zaprojektowana do naszego gatunku – homo sapiens. Autor odwołuje się przy tym do dawnej, teleologicznej wizji pochodzenia rodzaju ludzkiego, według której człowiek jest szczytowym osiągnięciem natury. Każdy rozdział książki prezentuje czytelnikowi kolejne zadziwiające i szczegółowe dane naukowe na poparcie tej tezy.

„Przeznaczenie natury” to próba odpowiedzi na niezwykle aktualne i kontrowersyjne wśród naukowców pytanie: czy gatunek typu homo sapiens jest jedynym możliwym przejawem inteligentnego życia we Wszechświecie?

Tytuł: Przeznaczenie natury. Co prawa biologii mówią o naszym miejscu we Wszechświecie
Autor: Michael J. Denton
Tłumacz:
Rok wydania:
Liczba stron:
Aleksander Gomola
2022
604
Oprawa: Twarda, Miękka
Format: 160x230
ISBN: 978-83-67363-22-8 (oprawa twarda)
978-83-67363-21-1 (oprawa miękka)

Podziękowania 13
Do czytelnika 17
Prolog 31
Część I Życie 35
Rozdział 1 Harmonia sfer 37
Biocentryczne dostrojenie 44
Od fizyki do biologii 50
Rozdział 2 Życiodajna ciecz 53
Niezbędność cieczy 60
Wyjątkowe właściwości termiczne wody 61
Napięcie powierzchniowe 68
Alkahest 69
Lepkość i dyfuzja 71
Lepkość i układ krwionośny 74
Płyny nienewtonowskie 77
Lepkość lodu 78
Gęstość wody 78
Najnowsze odkrycia 80
Zbieżność goni zbieżność 80
Ochrona przed przegrzaniem 83
Wnioski 86
Rozdział 3 Dostosowanie światła 89
Widmo promieniowania elektromagnetycznego 95
Promieniowanie słoneczne 97
Pochłanianie promieniowania przez wodę 102
Życie niezależne od światła 107
Dostosowanie do widzenia 108
Ograniczenia instrumentalne 109
Ograniczenia mikrooptyczne 112
Widzenie poza spektrum wzrokowym 115
Wnioski 118
Rozdział 4 Dostosowanie pierwiastków i Ziemi 119
Budowa i grupy pierwiastków 125
Kosmiczna i biologiczna obfitość pierwiastków 128
Biologiczne znaczenie promieniotwórczości 130
Tektonika płyt 135
Tarcza magnetyczna 138
Krzemiany i glina 139
Właściwości minerałów 141
Gaja 143
Dostosowanie Ziemi 146
Inne układy planetarne 150
Wnioski 154
Rozdział 5 Dostosowanie węgla 155
Związki organiczne 161
Atom węgla 163
Wiązania kowalencyjne 164
Różnorodność związków węgla 166
Słaba reaktywność i metastabilność związków węgla 167
Zakres temperatur w chemii organicznej 170
Wiązania słabe 172
Wnioski 176
Rozdział 6 Życiodajne gazy 185
Utlenianie 187
Reaktywność tlenu 187
Rozpuszczalność tlenu 189
Ciśnienie atmosferyczne 194
Dwutlenek węgla 199
Wydalanie 199
Regulacja kwasowości 200
Fotosynteza 206
Podsumowanie 207
Wnioski 208
Rozdział 7 Podwójna helisa 211
Sztuczne życie 218
Magia samoreplikacji 221
Budowa DNA 223
Metastabilność 227
Upakowanie DNA 228
Odzyskiwanie informacji 229
RNA 231
Inne możliwe rozwiązania 234
Inne zasady 235
Dostosowanie kodu 237
Wnioski 243
Rozdział 8 Nanomanipulatory 245
Różnorodność i uniwersalność białek 252
Budowa białek 253
Czy przyroda mogła wybrać inne aminokwasy? 256
Zwijanie się białek 258
Względna siła słabych i mocnych wiązań 262
Cud samoregulacji: allosteryczność 264
Czy mogą istnieć inne białka 266
RNA 266
Czy nanotechnologia może stanowić alternatywę dla białek? 267
Niezrównane maszyny molekularne 269
Zdolność białek do rozpoznawania DNA 269
Wnioski 274
Rozdział 9 Dostosowanie metali 277
Przewodzenie elektronów 285
Transport tlenu 286
Manipulowanie tlenem 288
Molibden 291
Szybkie przekazywanie informacji 292
Magnez 293
Wnioski 295
Rozdział 10 Dostosowanie komórki 297
Lipidy 304
Błona komórkowa 306
Przyleganie komórek 309
Pełzanie 313
Osmoza 316
Równowaga energetyczna 319
Czy komórki są inteligentne? 320
Wnioski 324
Rozdział 11 Homo sapiens: panujący nad ogniem 329
Kluczowe przystosowania 336
Język 336
Wzrok 338
Ręka 339
Ogień i wymiary ludzkiego ciała 340
Ogień a rozmiary Ziemi 343
Mięśnie i ruch 344
Szybkość przewodzenia nerwów 348
Wielkość aksonów 349
Względna wielkość narządów 351
Inercja 351
A jeśli nie Homo sapiens? 354
Mózg człowieka 356
Sztuczna inteligencja 359
Homo mathematicus 340
Niedoskonałości 363
Wnioski 355
Część II Ewolucja 365
Rozdział 12 Drzewo życia 367
Vestiges of the Natural History of Creation i ewolucja kierowana 374
Problem kierunku 380
Dostosowanie DNA do ewolucji kierowanej 382
Bliskość całego życia w przestrzeni sekwencji DNA 383
Ucieczka przed kontrolą doboru naturalnego 386
Mutacja ukierunkowana i rozwój 387
Ukierunkowana zmiana sekwencyjna 388
Ograniczenia w przestrzeni sekwencji 389
Inne źródła ukierunkowania 391
Mechanizmy typu lamarckowskiego 393
Kwestia spontaniczności mutacji 394
Drzewo życia 395
Torbacze i inne sobowtóry 396
Molekularne wskazówki dotyczące kierunku ewolucji 398
Pochodzenie życia 402
Tryb ewolucji 407
Wnioski 410
Rozdział 13 Zasada pełności 411
Różnorodność życia 418
Różnorodność w obrębie typów 420
Możliwe przypadki pełności? 421
Wszystkie możliwe oczy? 423
Rozmiar organizmów 425
Dostarczanie tlenu 427
Ruch i nogi 431
Luki w Scala Naturae 432
Ograniczenia 434
Ograniczenia ewolucyjne 435
Dostosowanie Ziemi 437
Wnioski 438
Rozdział 14 Marzenie z Asilomar 439
Wczesne nadzieje i obawy 445
Dłubanina 448
Złożoność integracyjna 449
Teoria „worka fasoli” 451
Genetyka a rozwój nicienia 458
Redundancja 461
Złożoność białek 464
Drobne zmiany 466
Konieczność ewolucji kierowanej 468
W stronę trzeciej nieskończoności 469
Mechanizmy kombinatoryczne 469
Ku mierze złożoności 472
Mózg 473
Trzecia nieskończoność 476
Rozdział 15 Oko homara 479
Oko homara 485
Oko przegrzebka 488
Żaby jajożyworodne 491
Płuco ptaka 493
Ewolucja ludzkiego mózgu 495
Czy organizmy mogą kierować własną ewolucją? 496
Wnioski: długi łańcuch zbieżności 501
Inne światy i obce życie 506
Niepowodzenie drogi empirycznej 508
Niepowodzenie drogi teoretycznej 514
Dostosowanie do istnienia życia 518
Dostosowanie do pojawiania się życia 520
Argument za projektem 521
Falsyfikacja 523
Czy jesteśmy sami? 525
Wnioski 526
Epilog 529
Dodatek: Dodatkowe dowody dostosowania składników życia 535
1. Cukry i glikogen 537
2. Lipidy 540
3. Fosforany 543
4. Kwas octowy 546
5. Bufory 547
6. Bufor wodorowęglanowy 551
7. Rozpoznawanie DNA przez białka 556
Bibliografia 563
Indeks osób 579
Indeks rzeczowy 583

Seria Inteligentny Projekt to pierwsza tak ambitna i bogata propozycja na polskim rynku wydawniczym, w ramach której ukazują się książki dotyczące teorii inteligentnego projektu – Intelligent Design (ID).

Autorzy zastanawiają się: czy różnorodność życia na Ziemi może być wyjaśniona wyłącznie przez procesy czysto przyrodnicze? Czy złożone struktury biologiczne mogły powstać drogą przypadku i konieczności, bez udziału inteligencji? Czy Ziemia jest tylko jedną z wielu niczym niewyróżniających się planet?

Teoria inteligentnego projektu jest ogólną teorią rozpoznawania projektu. Rozpoznawanie projektu ma szerokie zastosowanie w takich dziedzinach nauki, jak kryminalistyka, historia, kryptografia, astronomia i inżynieria. Seria Inteligentny Projekt pokazuje, że koncepcja ID powinna być stosowana również w zagadnieniach pochodzenia i rozwoju różnych form życia, a także w próbie zrozumienia nas samych.

Michael J. Denton – australijski biochemik. Ukończył wydział medyczny na Bristol University, a na King’s College uzyskał doktorat z biochemii. W latach 1990–2015 Denton był zatrudniony na wydziale biochemii Univeristy of Otago w Nowej Zelandii. W 1985 r. wydał słynną książkę pt. „Kryzys teorii ewolucji”. Tematem tej publikacji, która nie straciła wiele na aktualności pomimo upływu wielu lat od jej wydania, stała się próba ustalenia, jakie świadectwa empiryczne potwierdzają teorię ewolucji. Autor argumentował w niej tezę, że zmiany ponadgatunkowe są jedynie uogólnieniem, które nie ma potwierdzenia w faktach. W 2016 r. wydał książkę pt. „Teoria ewolucji. Kryzysu ciąg dalszy”, w której kontynuował krytykę neodarwinizmu i wskazywał na pojawienie się w nauce nowych mocnych argumentów w tej sprawie. Denton prowadził wiele wykładów na uniwersytetach na całym świecie oraz nie tylko wydawał monografie naukowe, lecz także napisał wiele artykułów publikowanych w tak specjalistycznych czasopismach, jak: „Nature”, „Biochemical Journal”, „Nature’s Genetics”, „The Journal of Theoretical Biology” czy „Biology and Philosophy”.  Michael J. Denton jest agnostykiem krytykującym kreacjonizm za brak uzasadniających go świadectw empirycznych.

„Ta książka powinna zainicjować nowy etap w dyskusji dotyczącej kwestii istnienia potencjalności wpisanej w przyrodę. Jest tym dla nauk biologicznych, czym były wcześniejsze pozycje pisane z perspektywy fizyki i odwołujące się do zasady antropicznej i kwestii projektu dla kosmologii. Fascynujące i ważna praca”. – John C. Polkinghorne, autor książek „Nauka i stworzenie. Poszukiwanie zrozumienia”

„Jest to książka o doniosłym znaczeniu naukowym: oryginalna w treści i o dalekosiężnych konsekwencjach.  To – w rzeczy samej – spekulatywna filozofia przyrody najwyższej próby. Będzie gratką dla filozofów, ponieważ okazuje się ze wszech miar interesująca, a także dla biologów, ponieważ prawdopodobnie nigdy nie czytali niczego podobnego. Natomiast zwykli czytelnicy będą ją sobie cenić z jeszcze innego, ważniejszego powodu – dlatego, że znajdą w niej to, co powinni znajdować w każdej książce poświęconej życiu (a co rzadko znajdujemy): odzyskane na powrót uczucie zdumienia i zachwytu, które wydawało im się beznadziejnie utracone”. – David Berlinski, autor książki „Szatańskie urojenie. Ateizm i jego pretensje naukowe”

„Michael Denton w swojej pasjonującej książce przedstawia szczegółowo, jak nauka prowadzi nas nieubłaganie w kierunku nieoczekiwanego wniosku – że Wszechświat został celowo zaprojektowany dla ludzi. Od praw fizyki, przez chemię, do biologii; od właściwości wody aż po cechy ognia – Denton dowodzi, że celem kosmosu jest ludzkie życie. Praca o ogromnych konsekwencjach dla nauki i dla teologii”. – Michael Behe, autor książki „Czarna skrzynka Darwina”

Wybierz format

,