Wnioskowanie o projekcie. Wykluczenie przypadku metodą małych prawdopodobieństw

44,00 54,00 

Matematyk i filozof William A. Dembski w książce „Wnioskowanie o projekcie. Wykluczenie przypadku metodą małych prawdopodobieństw” zastanawia się, jak możemy rozpoznać zdarzenia będące skutkiem działania inteligentnych przyczyn i odróżnić je od zdarzeń spowodowanych niekierowanymi przyczynami naturalnymi. Jeśli nie będziemy znać historii przyczynowej, jak możemy określić, czy mamy do czynienia ze skutkiem działania przyczyny inteligentnej? W odpowiedzi na te pytania, autor przedstawia czytelnikowi wiarygodną metodę wykrywania przyczyn inteligentnych, czyli wnioskowanie o projekcie. To wnikliwa i prowokacyjna książka, która szczególnie zainteresuje filozofów nauki, epistemologów i logików, badaczy zajmujących się rachunkiem prawdopodobieństwa i teorią złożoności oraz statystyków. Jest to pozycja przeznaczona również dla tych czytelników, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej o sposobach funkcjonowania nauki.

 

    • Miękka okładka
    • Twarda okładka
    Wyczyść
SKU:

Matematyk i filozof William A. Dembski w książce „Wnioskowanie o projekcie. Wykluczenie przypadku metodą małych prawdopodobieństw” zastanawia się, jak możemy rozpoznać zdarzenia będące skutkiem działania inteligentnych przyczyn i odróżnić je od zdarzeń spowodowanych niekierowanymi przyczynami naturalnymi. Jeśli nie będziemy znać historii przyczynowej, jak możemy określić, czy mamy do czynienia ze skutkiem działania przyczyny inteligentnej? W odpowiedzi na te pytania, autor przedstawia czytelnikowi wiarygodną metodę wykrywania przyczyn inteligentnych, czyli wnioskowanie o projekcie.

Propozycja Dembskiego nosi nazwę „filtra eksplanacyjnego” i jest to obecnie najbardziej znane narzędzie wykrywania projektu. Zgodnie z tym ujęciem stwierdzenie projektu możliwe staje się dopiero po zastosowaniu trójstopniowej analizy, w trakcie której należy wykluczyć możliwość, że badane zjawisko jest wynikiem działania konieczności lub przypadku. Jeżeli badane zjawisko nie mogło powstać na skutek znanych nam praw przyrody, a prawdopodobieństwo jego przypadkowego powstania jest zbyt małe, to, jak twierdzi Dembski, jesteśmy na dobrej drodze do wykrycia projektu. Ostatnim etapem analizy jest próba określenia, czy przedmiot badań przejawia wzorzec, który wskazuje na działanie istot inteligentnych – wzorzec ten nazywany jest specyfikacją.

Według argumentacji autora zaproponowane przez niego narzędzie w gruncie rzeczy nie jest nową metodą wykrywania projektu. Ludzie nieustannie milcząco odróżniają skutki działania przyczyn inteligentnych od zdarzeń przypadkowych. Zasługą autora jest przedstawienie tej metody w sposób sprecyzowany i sformalizowany, a także zwrócenie uwagi, że procedura wykrywania projektu jest powszechna w nauce i życiu codziennym. Z wnioskowaniem o projekcie spotykamy się w różnych dziedzinach nauki, takich jak: kryminalistyka, medycyna sądowa, kryptografia i archeologia. Jest to także powszechna praktyka w programie poszukiwania inteligencji pozaziemskiej (SETI). Skoro praktyka rozpoznawania projektu jest tak popularna i w wielu przypadkach skuteczna, to dlaczego nie rozszerzyć jej również na inne dziedziny nauki, jak biologia i kosmologia?

„Wnioskowanie o projekcie” to wnikliwa i prowokacyjna książka, która szczególnie zainteresuje filozofów nauki, epistemologów i logików, badaczy zajmujących się rachunkiem prawdopodobieństwa i teorią złożoności oraz statystyków. Jest to pozycja przeznaczona również dla tych czytelników, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej o sposobach funkcjonowania nauki.

Tytuł: Wnioskowanie o projekcie. Wykluczenie przypadku metodą małych prawdopodobieństw
Autor: William A. Dembski
Tłumacz:
Rok wydania:
Liczba stron:
Zbigniew Kościuk
2021
280
Oprawa: Twarda, Miękka
Format: 230x160
ISBN: 978-83-66233-26-3 (oprawa twarda)
978-83-66233-25-6 (oprawa miękka)

Spis treści

Wstęp 9
Podziękowania 13

Rozdział 1.
Wprowadzenie 17
1.1. Przegląd historyczny 17
1.2. „Złotoręki” Caputo 26
1.3. Ochrona własności intelektualnej 38
1.4. Kryminologia i praca detektywistyczna 40
1.5. Fałszowanie wyników badań naukowych 43
1.6. Kryptografia (i SETI) 44
1.7. Przypadkowość 50

Rozdział 2.
Ogólny zarys wnioskowania o projekcie 55
2.1 Filtr eksplanacyjny 55
2.2 Logika wnioskowania 67
2.3 Analiza przypadku: spor zwolenników stworzenia ze zwolennikami ewolucji 76
2.4 Od projektu do inteligentnego sprawstwa 84

Rozdział 3.
Teoria prawdopodobieństwa 89
3.1 Prawdopodobieństwo zdarzenia 89
3.2 Zdarzenia 94
3.3 Informacje ogólne 96
3.4 Oszacowanie wiarygodności 98
3.5 Najlepszy dostępny szacunek 104
3.6 Aksjomatyzacja prawdopodobieństwa 112

Rozdział 4.
Teoria złożoności 116
4.1 Złożoność problemu 116
4.2 Problemy i zasoby 121
4.3 Trudność i jej ocena 123
4.4 Aksjomatyzacja złożoności 130
4.5 Wyskalowanie przez granice złożoności 134
4.6 Miary informacji 139
4.7 Miary RMS 143
4.8 Dodatek techniczny dotyczący miar RMS 155

Rozdział 5.
Specyfikacja 162
5.1 Wzorce 162
5.2 Konieczny warunek wstępny 164
5.3 Rozłączność 171
5.4 Definicja specyfikacji 178
5.5 Piramidy i prezydenci 181
5.6 Informacje ukryte w informacjach 183
5.7 Prognozowanie 185
5.8 Wzmocnienie miary złożoności 187
5.9 Ponowne spojrzenie na sprawę Caputa 189
5.10 Ponowne spojrzenie na zjawisko przypadkowości 194

Rozdział 6.
Małe prawdopodobieństwo 202
6.1 Zasoby probabilistyczne 202
6.2 Ogólna postać argumentacji wykluczającej przypadek 212
6.3 Magiczna liczba 1/2 218
6.4 Analiza istotności statystycznej 227
6.5 Małe prawdopodobieństwa lokalne i wszechświatowe 232
6.6 Błąd teorii inflacji kosmologicznej 244
6.7 Prawo Małego Prawdopodobieństwa 248

Epilog 255
Bibliografia 262
Indeks osobowy 272
Indeks rzeczowy 274

Seria Inteligentny Projekt to pierwsza tak ambitna i bogata propozycja na polskim rynku wydawniczym, w ramach której ukazują się książki dotyczące teorii inteligentnego projektu – Intelligent Design (ID).

Autorzy zastanawiają się: czy różnorodność życia na Ziemi może być wyjaśniona wyłącznie przez procesy czysto przyrodnicze? Czy złożone struktury biologiczne mogły powstać drogą przypadku i konieczności, bez udziału inteligencji? Czy Ziemia jest tylko jedną z wielu niczym niewyróżniających się planet?

Teoria inteligentnego projektu jest ogólną teorią rozpoznawania projektu i ma szerokie zastosowanie w takich dziedzinach nauki, jak kryminalistyka, historia, kryptografia, astronomia i inżynieria. Seria Inteligentny Projekt pokazuje, że koncepcja ID powinna być stosowana również w zagadnieniach pochodzenia i rozwoju różnych form życia, a także w próbie zrozumienia nas samych.

William A. Dembski – matematyk i filozof, wykładał między innymi na Northwestern University, University of Notre Dame i University of Dallas. Habilitował się z matematyki na MIT, z fizyki na University of Chicago oraz z informatyki na Princeton University. Jest pracownikiem naukowym na Wydziale Filozofii w Southwestern Seminary w Ft. Worth, gdzie kieruje Center for Cultural Engagement. Jest także starszym wykładowcą w Centrum Nauki i Kultury Discovery Institute w Seattle. W Conceptual Foundations of Science na Baylor University kierował pierwszym think tankiem teorii inteligentnego projektu. Publikuje artykuły w czasopismach naukowych oraz jest autorem i redaktorem kilkunastu książek.

„Wraz z przybliżaniem się końca obecnego stulecia i tysiąclecia dawno zapomniane pytania wygrzebują się na powierzchnię i zaczynają kołatać do bram życia intelektualnego. Przykładem może być biologiczna złożoność i sposób jej wyjaśnienia. Nasza wiedza jest niewiele większa od tej, którą Darwin dysponował w 1859 roku, choć nie oznacza to, że niczego nie wiemy. Książka Dembskiego nie będzie ostatnim słowem w dziedzinie wnioskowania o istnieniu projektu, ale z pewnością należy do pierwszych. Ci, którzy akceptują punkt widzenia autora, będą ją czytać z przyjemnością, a pozostali zlekceważą ją na własną zgubę”.
David Berlinski, The Tour of the Calculus [Dzieje rachunku różniczkowego]

„Prowokująca do myślenia, przyjemna w odbiorze, pełna ciekawych przykładów”.
Sam Northshield, The American Mathematical Monthly

Wymiary Brak danych
Wybierz format

Miękka okładka, Twarda okładka