Nie do podważenia

Autor prezentowanej książki jest krytykiem poglądu, że odpowiedzi na pytanie o pochodzenie życia mogą dostarczyć tylko nauki biologiczne. Uczony zaakcentował, że darwinizm nie jest wiarygodnym wyjaśnieniem pochodzenia życia, a jego sukces nie zależy od danych empirycznych, ale od metafizycznego przekonania, zgodnie z którym teoria ewolucji musi być prawdziwa. Amerykański uczony wyraził to następująco: „twierdzenie, zgodnie z którym ewolucja jest odpowiedzialna za powstanie białek, komórek, organów i organizmów, jest naukowo uzasadnione tylko wtedy, kiedy jesteśmy przekonani, że ewolucja mogła wytworzyć to wszystko”.

Autorem książki Nie do podważenia. Jak biologia potwierdza nasze przeczucie, że życie zostało zaprojektowane jest Douglas Axe, amerykański biolog molekularny.

Pierwsze, anglojęzyczne wydanie ukazało się w 2017 roku nakładem wydawnictwa HarperOne.

W 1859 roku na półkach angielskich księgarni pojawiła się książka O powstawaniu gatunków. Zgodnie z jej przesłaniem rozwój życia na Ziemi jest wynikiem przypadkowej zmienności selekcjonowanej przez mechanizm doboru naturalnego. Axe stwierdził, że praca Darwina była od początku niezgodna z pewną intuicją, a mianowicie że struktury i procesy, dzięki którym istnieją organizmy żywe, są zbyt skomplikowane, by mogły się pojawić na drodze przypadku. Amerykański uczony postawił oryginalną tezę, że kluczem do zrozumienia naszego pochodzenia jest „przeczucie projektu” (design intuition), które może zostać potwierdzone za pomocą badań biologicznych. Owo „przeczucie” jest swojego rodzaju wrodzonym przekonaniem, wspólnym dla wszystkich ludzi. Axe zauważył, że ludzie w życiu codziennym często zachowują się tak jak uczeni: prowadzą obserwacje, analizują wyniki obserwacji i starają się wybrać najlepszą możliwość. Ta intuicja w większości przypadków pozwala nam dokonywać właściwych wyborów i ta sama intuicja prowadzi nas do wniosku, że naturalistyczna wizja pochodzenia życia jest niewłaściwa. Axe utrzymuje, że nie trzeba być biologiem, aby wiedzieć, że życie to coś więcej niż przypadkowe mutacje i dobór naturalny.

Autor prezentowanej książki jest krytykiem poglądu, że odpowiedzi na pytanie o pochodzenie życia mogą dostarczyć tylko nauki biologiczne. Uczony zaakcentował, że darwinizm nie jest wiarygodnym wyjaśnieniem pochodzenia życia, a jego sukces nie zależy od danych empirycznych, ale od metafizycznego przekonania, zgodnie z którym teoria ewolucji musi być prawdziwa. Amerykański uczony wyraził to następująco: „twierdzenie, zgodnie z którym ewolucja jest odpowiedzialna za powstanie białek, komórek, organów i organizmów, jest naukowo uzasadnione tylko wtedy, kiedy jesteśmy przekonani, że ewolucja mogła wytworzyć to wszystko”.

Prezentowana publikacja została ogłoszona przez magazyn „World” książką 2016 roku. Charles Garner, profesor chemii na Baylor University, napisał, że książka Axe’a jest pozycją obowiązkową dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem pochodzenia życia, bez względu na to, jakie mają oni poglądy w tej sprawie.