Zombie – nauka

41,00 48,90 

Wells na kartach książki zastanawia się, dlaczego zdyskredytowane przez niego świadectwa ewolucji nadal funkcjonują w akademickich podręcznikach biologii. Jednocześnie podkreśla, że twierdzenia w nauce powinny opierać się na danych empirycznych, bo tylko takie postępowanie prowadzi do jej rozwoju. Analizując darwinowską teorię ewolucji, amerykański biolog doszedł do wniosku, że koncepcja ta jest uśmierceniem empirycznego ideału nauki.

    • Miękka okładka
    • Twarda okładka
    Wyczyść
SKU:

Autorem książki Zombie-nauka. Jeszcze więcej ikon ewolucji jest Jonathan Wells, amerykański biolog. 

Pierwsze wydanie książki, w języku angielskim, ukazało się w 2017 roku, nakładem wydawnictwa Discovery Institute Press. 

Wells jest autorem znanej publikacji Ikony ewolucji. Nauka czy mit?, na stronach której przeanalizował dziesięć najczęściej przedstawianych świadectw potwierdzających – w powszechnej opinii – słuszność darwinizmu. Uczony doszedł do wniosku, że omawiane ikony ewolucji są niezgodne z danymi empirycznymi, a także wskazał, że niektóre z nich zostały nawet celowo sfałszowane. Prezentowana książka jest kontynuacją Ikon ewolucji. 

Wells na kartach Zombie-nauki zastanawia się, dlaczego zdyskredytowane przez niego świadectwa ewolucji nadal funkcjonują w akademickich podręcznikach biologii. Jednocześnie podkreśla, że twierdzenia w nauce powinny opierać się na danych empirycznych, bo tylko takie postępowanie prowadzi do jej rozwoju. Analizując darwinowską teorię ewolucji, amerykański biolog doszedł do wniosku, że koncepcja ta jest uśmierceniem empirycznego ideału nauki. Wells porównał teorię Darwina do zombie, czyli istot umarłych, ale które nadal funkcjonują. Według uczonego podobny proces zachodzi w całej nauce, bo teoria Darwina dotyczy nie tylko biologii, ale wpływa również na inne dziedziny nauki a także kultury, jak religia i edukacja. Nauka staje się coraz bardziej przedsięwzięciem „umarłym”, ponieważ świadectwa empiryczne nie odgrywają już większego znaczenia, ale mimo to nadal funkcjonuje – jest zatem niczym zombie. 

Amerykański biolog argumentuje, że jedynym sposobem rzeczywistego „ożywienia” nauki jest zerwanie z filozoficzną tradycją materializmu i dopuszczenie do nauki wyjaśnień alternatywnych – teorii inteligentnego projektu. 

Książka Zombie-nauka jest propozycją skierowaną nie tylko do specjalistów, ale do wszystkich osób, które interesują się kontrowersjami wokół darwinizmu. 

Tytuł: Zombi- nauka. Jeszcze więcej ikon ewolucji
Autor: Wells, Jonathan
Tłumacz:
Rok wydania:
Liczba stron:
Małgorzata Guzowska
2020
Oprawa: Twarda, Miękka
Format: 160x230
ISBN: 978-83-66233-16-4 (oprawa twarda)
978-83-66233-15-7 (oprawa miekka)

Podziękowania
Rozdział 1. Kto wypuścił zombie?
Rozdział 2. Drzewo życia
Rozdział 3. Przeżyją najlepiej sfałszowani
Rozdział 4. DNA – sekret życia
Rozdział 5. Kroczące wieloryby
Rozdział 6. Ludzki wyrostek robaczkowy i inne tak zwane śmieci
Rozdział 7. Ludzkie oko
Rozdział 8. Antybiotykooporność i rak
Rozdział 9.
Apokalipsa zombie

Dodatek
Bibliografia
Indeks osobowy
Indeks rzeczowy

„Seria Inteligentny Projekt to pierwsza tak ambitna i bogata propozycja na polskim rynku wydawniczym, w ramach której ukazują się książki dotyczące teorii inteligentnego projektu – Intelligent Design (ID).

Autorzy zastanawiają się: czy różnorodność życia na Ziemi może być wyjaśniona wyłącznie przez procesy czysto przyrodnicze? Czy złożone struktury biologiczne mogły powstać drogą przypadku i konieczności, bez udziału inteligencji? Czy Ziemia jest tylko jedną z wielu niczym niewyróżniających się planet?

Teoria inteligentnego projektu jest ogólną teorią rozpoznawania projektu i ma szerokie zastosowanie w takich dziedzinach nauki, jak kryminalistyka, historia, kryptografia, astronomia i inżynieria. Seria Inteligentny Projekt pokazuje, że koncepcja ID powinna być stosowana również w zagadnieniach pochodzenia i rozwoju różnych form życia, a także w próbie zrozumienia nas samych.”

Jonathan Wells

Amerykański biolog i autor książki „Ikony ewolucji. Nauka czy mit?”

Jonathan Wells jest amerykańskim biologiem.

Urodził się w 1942 roku w Nowym Yorku. Jego rodzice należeli do Kościoła protestanckiego i w takim duchu wychowali też syna. Po odebraniu edukacji zasadniczej, Wells podjął studia geologiczne na Princeton University, których jednak nie ukończył. Następnie zatrudnił się jako kierowca taksówki, a później zasilił szeregi armii amerykańskiej i został wysłany na dwa lata do Europy. Do Stanów Zjednoczonych powrócił w 1966 roku i wznowił naukę na University of California w Berkeley. Po tym, jak odmówił wstąpienia do rezerw wojskowych USA, został aresztowany i uwięziony na osiemnaście miesięcy. Po odbyciu kary wrócił na studia w Berkeley. Następnie wstąpił do Kościoła zjednoczeniowego, w ramach którego uczęszczał na seminarium i uzyskał stopień magistra w zakresie edukacji religijnej. Kontynuował naukę na Yale University, gdzie otrzymał stopień doktora z zakresu badań religijnych. Już wtedy interesował się darwinizmem, co do którego był nastawiony bardzo krytycznie (jego praca doktorska dotyczyła historycznych reakcji na teorię Darwina). Niemniej większość czasu poświęcał na rozważania związane z nauczaniem Kościoła zjednoczeniowego.

W 1988 roku ukazała się jego pierwsza książka poświęcona poglądom Charlesa Hodge’a. Hodge był jednym z pierwszych krytyków teorii ewolucji, który jeszcze za życia Darwina twierdził, że jego teoria ma charakter wyraźnie ateistyczny. Drugi doktorat Wells obronił w 1994 roku na University of California w Berkeley – tym razem z biologii molekularnej i komórkowej – gdzie następnie odbył staż podoktorski. Pracował również na California State University jako wykładowca embriologii, a także objął posadę kierownika laboratorium medycznego w Fairfield. W tamtym czasie był już zdeklarowanym krytykiem darwinizmu, czemu dał wyraz w publikowanych wówczas artykułach. Dołączył też do Centre for Science and Culture – ośrodka należącego do Discovery Institute.

W 2000 roku wydał swoją najważniejszą książkę, która obok pracy Michaela Dentona uważana jest za największą krytykę teorii ewolucji. Praca została zatytułowana Ikony ewolucji. Nauka czy mit? Nie wnosi ona pozytywnej argumentacji na rzecz istnienia projektu w przyrodzie, ale jest krytyczną analizą dziesięciu najczęściej podawanych przykładów świadectw empirycznych potwierdzających darwinizm (rozważania Wellsa dotyczyły między innymi skamieliny archeopteryksa, który uważany jest przez ewolucjonistów za brakujące ogniwo między dawnymi gadami a współczesnymi ptakami). Kolejna książka Wellsa The Politically Incorrect Guide to Darwinism and Intelligent Design [Niepoprawny politycznie przewodnik po darwinizmie i teorii inteligentnego projektu] ukazała się w 2006 roku. W pracy tej kontynuuje uczony krytykę teorii ewolucji i przewiduje, że teoria ta jest skazana na wymarcie. Darwinizm zostaje tu przedstawiony jako ideologia, która nie jest poparta wiarygodnymi świadectwami empirycznymi, a która zawdzięcza swoje istnienie jedynie konserwatyzmowi nauk przyrodniczych. W 2011 roku Wells opublikował kolejną pracę, tym razem poświęconą zagadnieniu funkcjonalności ludzkiego genomu – The Myth of Junk DNA [Mit śmieciowego DNA]. Amerykański biolog krytykuje w niej rozpowszechniony w nauce pogląd, że większość ludzkiego genomu jest nieproduktywna (czyli nie pełni żadnej biochemicznej funkcji) i stanowi tzw. śmieciowe DNA. Ostatnia książka Wellsa z 2017 roku, zatytułowana Zombie Science: More Icons of Evolution [Zombie science. Jeszcze więcej ikon ewolucji], jest kontynuacją Ikon ewolucji. Wells twierdzi w niej, że uczeni nadal posługują się przykładami twierdzeń, których – jak sam uznał – wykazał fałszywość ponad piętnaście lat wcześniej. Jego zdaniem nauka stała się przedsięwzięciem martwym, ponieważ świadectwa empiryczne nie mają już większego znaczenia, ale mimo to nadal funkcjonuje – jest ona zatem niczym zombi.

„W Zombie-nauce Jonathan Wells ukazuje zarówno bardzo pouczający, jak i zajmujący opis problemów wokół darwinowskiej ewolucji. Podaje nieodparty argument, że głosy za ewolucją wynikają z przywiązania do filozofii materialistycznej, a nie z naukowych dowodów. Wells przekonująco wykazuje, że »ikony« mające wspierać teorię ewolucji nadal są częścią nauczania, mimo rosnącej liczby dowodów przemawiających przeciwko nim. Niezależnie od tego, czy ktoś jest przekonany o prawdziwości teorii ewolucji, jest wobec niej sceptyczny, czy też za słuszny uważa argument inteligentnego projektu, lektura tej książki zapewni jaśniejsze i pełniejsze zrozumienie dyskusji toczącej się wokół genezy życia”. 

Dr Russell W. Carlson, profesor emeritus, Dept. of Biochemistry & Molecular Biology oraz Complex Carbohydrate Research Center, University of Georgia 

 

„W telewizji i w kinie zombie są równocześnie straszne i śmieszne. Zombie-nauka jest jeszcze bardziej przerażająca i czasem, jeszcze bardziej komiczna – warta nagłośnienia oraz ośmieszenia, jakie z typową dla siebie werwą i klarownością zapewnia tu dr Jonathan Wells. Ta ważna nowa książka przekonująco pokazuje, że najbardziej radykalnym, najmniej racjonalnym oraz najmniej tolerancyjnym ze wszystkich współczesnych przekonań religijnych jest fundamentalistyczna wiara w materializm”. 

Michael Medved, prezenter ogólnokrajowych programów radiowych i autor The American Miracle 

 

Zombie-nauka stawia zasadnicze pytanie: Jeśli prawdą jest, że »niczego w biologii nie da się zrozumieć bez ewolucji«, co często głoszą zwolennicy darwinizmu, to dlaczego podręczniki wciąż powielają banalne, mylące lub wprost fałszywe ilustracje po tym, jak Jonathan Wells piętnaście lat temu po raz pierwszy wiele z nich obnażył? Jeżeli to są najlepsze przykłady teorii ewolucji, to jest ona martwa”. 

Dr Michael Behe, profesor nauk biologicznych, Lehigh University oraz autor książki Czarna skrzynka Darwina: biochemiczne wyzwanie dla ewolucjonizmu oraz The Edge of Evolution 

 

„Biolodzy ewolucyjni dostarczają sprzecznych hipotez na temat drzewa życia i błędnych odpowiedzi o chodzących wielorybach, śmieciowym DNA, ludzkim oku, pochodzeniu życia i wielu innych fascynujących tematach. Gorąco polecam Zombie-naukę, najnowszą »politycznie niepoprawną« książkę Jonathana Wellsa, pozwalającą zdobyć aktualną wiedzę na temat fałszu, który zdominował współczesne podręczniki nauk ścisłych i biologii”. 

Dr Wolf-Ekkehard Lönnig, Senior Scientist, Dept. of Molecular Genetics, Max Planck Institute of Plant Breeding Research, Kolonia (na emeryturze) 

 

„Kiedy czytałem Zombie-naukę, w moich myślach cały czas towarzyszyła mi stara sentencja: Już podjąłem decyzję, nie mieszaj mi w głowie faktami. Wbrew faktom, oficjalna nauka z religijną żarliwością uparcie brnie w materialistyczną narrację. Dr Wells dostarcza bardzo poczytnego opisu wysiłków naukowego establishmentu nastawionych na podtrzymywanie przy życiu chybionej teorii. Niczym zombie, neodarwinizm nie chce umrzeć. Ale czytelnicy tej publikacji zyskają dobrą ochronę przed taką zombie-argumentacją, która cały czas się pojawia”. 

Dr Ralph Seelkeprofesor emeritus, Dept. of Natural Sciences (mikrobiologiabiologia komórkigenetyka), University of Wisconsin-Superior 

 

„W tej kontynuacji swojej doniosłej pracy pt. Ikony ewolucji biolog molekularny Jonathan Wells nie tylko odpowiada krytykom, ale ujawnia jeszcze więcej przykładów wątpliwych i przecenianych naukowych dowodów ewolucji. Wykazuje, że teoria makroewolucji wciąż ma niewystarczającą empiryczną podbudowę oraz że dogmat materializmu zepsuł współczesną naukę, desperacko próbującą zatrzasnąć drzwi przed wszelkimi próbami alternatywnych wyjaśnień typu inteligentny projekt. Książka Wellsa stanowi doniosły wkład w konieczną od dawna zmianę paradygmatu. Jest lekturą zarówno przyjemną, jak i zrozumiałą nawet dla laików”. 

Dr Günter Bechly, paleontolog i były kurator wystawy: Owady w bursztynie i skamielinach, Dept. of Paleontology, Muzeum Historii Naturalnej w Stuttgarcie, Niemcy 

 

Ikony ewolucji pokazały, że król jest nagi. Teraz, w Zombie-nauce, ujawnia, że nawet nie ma już tętna. W tej przejrzystej i bardzo interesującej kontynuacji swojej pracy Jonathan Wells ponownie stawia darwinistów w trudnej sytuacji, dokumentując, jak ich rzekomo przytłaczające dowody niecelowej ewolucji są »jednym wielkim blefem«”. 

Tom Bethellautor Darwin’s House of Cards i The Politically Incorrect Guide to Science 

 

„Siedemnaście lat temu Jonathan Wells ujawnił dziesięć »ikon ewolucji«, które były powszechnie akceptowane, a jednak nie pasowały do istniejących dowodów. Teraz pokazuje, że te »ikony« nie tylko nadal straszą w popularnych mediach i wciąż są obecne w szeroko rozpowszechnianych podręcznikach, ale że można do nich dodać przynajmniej sześć kolejnych. Ich trwałość i proliferacja sugerują, że są dziś istotą tego, co Wells nazywa zombie-nauką, promowaniem martwych idei tak, jakby wciąż były żywymi faktami. Strategia Wellsa polega na traktowaniu tych martwych ikon w sposób, w jaki należy potraktować wszystkie zombie lubiące się ukrywać w mroku: rozświetlić mrok i wydobyć na światło dzienne »centralny dogmat«, że DNA = RNA = my, mit o »kroczących wielorybach«, pojęcie narządów szczątkowych (rudymentów) i innych ewolucyjnych »śmieci«, oko jako ikonę ewolucji i przechwałki darwinowskiej medycyny »wyjaśniającej« antybiotykooporność i raka. Opowiedziana z uszczypliwym dowcipem, który wywołałby zazdrość Thomasa Henry’ego Huxleya, Zombie-nauka na pewno zostanie kolejną pozycją »Indeksu ksiąg zakazanych« każdego darwinisty. Aby ukryć ten zakazany tom, Wells zamieszcza nawet instrukcję wykonania okładki na książkę z szarego papieru. Dostrzegam też moją Dumę i uprzedzenia, które najlepiej opisują źródła tego zjawiska. Fascynująca, dowcipna książka, która powinna się znaleźć na każdej liście książek do przeczytania”.  

Michael A. Flannery, profesor emeritus, University of Alabama w Birmingham, oraz autor Alfred Russel Wallace: A Rediscovered Life 

 

„Nie mogłem się oderwać od tej książki; każda strona zawierała otwierające umysł informacje ujawniające błędy, błędne interpretacje, a nawet oszustwa zatwardziałych orędowników teorii ewolucji Darwina. Dr Jonathan Wells pożenił swój cięty dowcip z obszernymi badaniami, by zaprezentować ekscytujące spojrzenie na wady teorii ewolucji Darwina, które co chwila gdzieś wyskakują. Gdyby ci, którzy dziś prowadzą zajęcia z zakresu nauk ścisłych i biologicznych, byli pewni, że aktualny sposób nauczania o ewolucji Darwina obroni się przed naukową krytyką, prace dra Wellsa byłyby obecne w programach nauczania szkół i uniwersytetów. I właśnie dlatego nie spodziewam się ich szybko zobaczyć w żadnym podręczniku biologii. Na naszych oczach rozgrywa się wojna o umysły i kulturę przyszłych pokoleń, a dr Wells pokazuje powody do optymizmu – na światło wychodzą coraz to nowsze postępy w biologii i coraz większa część naukowej społeczności zaczyna zdawać sobie sprawę, że bieżące nauczanie ewolucji nie jest w stanie obronić się przed najnowszymi odkryciami”. 

Dr Philip Anderson, M.B., Ch.B. D.A. (Afryka Południowa) FRCA  

 

„Dr Wells ponownie pokazuje swoją wyjątkową zdolność wyjaśniania wielu błędnych interpretacji »dowodów« przemawiających za teorią ewolucji Darwina, które zagracają dziś podręczniki biologii. To najobszerniejsza krytyka, z jaką się spotkałem. Lektura obowiązkowa dla poszukujących prawdy uczniów i ich rodziców”. 

mgr Roger DeHart, nauczyciel biologii w szkole średniej od 40 lat 

 

„W tej tak bardzo oczekiwanej kontynuacji Ikon ewolucji Jonathan Wells zadaje potężny cios wszystkim tym, którzy odmawiają dostrzeżenia, że sposób, w jaki teoria Darwina rządzi »nauką« nie jest niczym innym, jak desperacką próbą zablokowania poszukiwania prawdy w nauce o pochodzeniu przez utrzymującą się u władzy materialistyczną juntę. Świetna lektura”. 

Dr William S. Harris, badacz medyczny i prezes, OmegaQuant Analytics 

Wybierz format

Miękka okładka, Twarda okładka