• 11 stycznia 2021

Ruszyła kolejna edycja konkursu stypendialnego

Ruszyła kolejna edycja konkursu stypendialnego

Ruszyła kolejna edycja konkursu stypendialnego 1024 683 Fundacja En Arche

Ruszyła kolejna edycja konkursu stypendialnego

W grudniu 2020 roku ruszyła III edycja Konkursu Stypendialnego Fundacji En Arche. Jest to konkurs dla ambitnych studentów i doktorantów, wykazujących się dociekliwością naukową i nieszablonowym myśleniem oraz chcących kształtować umiejętności analizy literatury i badań naukowych.

Konkurs jest przeznaczony szczególnie dla studentów i doktorantów nauk przyrodniczych (w szczególności biologicznych) oraz filozofii, jednak mogą w nim wziąć udział również studenci innych kierunków, interesujący się zagadnieniami związanymi z teorią ewolucji czy teorią inteligentnego projektu.

W poprzednich dwóch edycjach nagrodzono w sumie już 9 osób. Fundacja En Arche, działając na rzecz nauki i edukacji, daje studentom możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez wsparcie ich na początkowych etapach kariery naukowej.

W tegorocznej edycji konkursu zadanie polega na napisaniu tekstu poświęconego jednej z książek opublikowanych w cyklu wydawniczym „Seria: Inteligentny Projekt”, które dostępne są w Księgarni Fundacji En Arche:

  1. Wells J. – Ikony Ewolucji. Nauka czy mit?
  2. Behe M.J. – Czarna skrzynka Darwina. Biochemiczne wyzwanie dla ewolucjonizmu.
  3. Johnson P.E. – Darwin przed sądem.
  4. Behe M.J. – Granica ewolucji. W poszukiwaniu ograniczeń darwinizmu.
  5. Wells J. – Zombie-Nauka. Jeszcze więcej ikon ewolucji.
  6. Gonzalez G., Richards J.W. – Wyjątkowa planeta. Dlaczego nasze położenie w Kosmosie umożliwia odkrycia naukowe.
  7. Dembski W.A. – Wnioskowanie o projekcie. Wykluczenie przypadku metodą małych prawdopodobieństw.

Prace konkursowe powinny być przede wszystkim zgodne z tematem konkursu, oceniana będzie również oryginalność podejścia do tematu oraz poprawność merytoryczna i językowa. Autorzy najlepiej ocenionych prac zostaną zakwalifikowani do II etapu, czyli rozmowy kwalifikacyjnej w siedzibie Fundacji. Szczegóły postępowania konkursowego, wymogi redakcyjne oraz formalne, a także wiele innych cennych informacji znajduje się na stronie Fundacji w zakładce Stypendia i granty.

Prace konkursowe należy przesłać na adres stypendium@enarche.pl do 30 czerwca 2021 roku.

Obraz Arek Socha z Pixabay