• 3 kwietnia 2020

Tajemnica pochodzenia życia. Nieustające kontrowersje.

Tajemnica pochodzenia życia. Nieustające kontrowersje.

Tajemnica pochodzenia życia. Nieustające kontrowersje. 1024 731 Fundacja En Arche

O książce

Zagadnienie pochodzenia życia pozostaje w dalszym ciągu jedną z najbardziej intrygujących i wciąż nieodgadnionych tajemnic współczesnej nauki. „Tajemnica pochodzenia życia – Nieustające kontrowersje” to publikacja zbiorowa przedstawiające poglądy różnych naukowców na ten kontrowersyjny temat. Autorzy dociekają nie tylko, czego można dowiedzieć się o pochodzeniu życia na podstawie współczesnych badań biologicznych, ale także przedstawiają wnioski, do których prowadzą najnowsze badania z dziedzin chemii, fizyki, astrobiologii, biochemii i innych.

Ta przełomowa praca jest próbą naukowej analizy procesów przyrodniczych, które – zdaniem większości uczonych – doprowadziły do powstania życia na Ziemi. Autorzy twierdzą jednak, że nawet proste organizmy nie mogły powstać w wyniku niekierowanych procesów czysto przyrodniczych. Autorzy niniejszej książki są zwolennikami teorii inteligentnego projektu, zgodnie z którą pewne struktury w przyrodzie nie powstały przypadkowo, lecz są efektem projektu. Przez niektórych krytyków teoria ta niesłusznie jest utożsamiana z kreacjonizmem. Krytyka idei naturalistycznych nie jest w tym przypadku motywowana względami religijnymi – jest to krytyka prowadzona na gruncie nauki i tak też powinna być traktowana.. Uczeni starali się, aby ich analizy były poważnie potraktowane przez świat nauki.

Książka z pewnością zainteresuje osoby dociekliwe, ciekawe świata, otwarte na nowe odkrycia i teorie w zakresie nauceki.

Zupełnie nowe wydanie książki

Publikacja jest nowym i uzupełnionym wydaniem zaktualizowaną wersją klasycznego tekstu „The Mystery of Life’s Origin” [Zagadka pochodzenia życia] autorstwa Charlesa Thaxtona, Waltera Bradleya i Rogera Olsena. Została poszerzona o nowe rozdziały na temat obecnego stanu toczącej się debaty, których autorami są: chemik James Tour, fizyk Brian Miller, astronom Guillermo Gonzalez, biolog Jonathan Wells oraz filozof nauki Stephen C. Meyer.

1. James M. Tour
We’re Still Clueless about the Origin of Life
[Wciąż nie mamy pojęcia o pochodzeniu życia]

2. Brian Miller
Thermodynamic Challenges to the Origin of Life
[Termodynamiczne wyzwania a pochodzenie życia]

3. Guillermo Gonzalez
What Astrobiology Teaches about the Origin of Life
[Czego uczy astrobiologia o pochodzeniu życia]

4. Jonathan Wells
Textbooks Still Misrepresent the Origin of Life
[Podręczniki wciąż błędnie przedstawiają zagadnienie pochodzeniae życia]

5. Stephen C. Meyer
Evidence of Intelligent Design in the Origin of Life
[Dowody Świadectwa inteligentnego projektu w kwestii pochodzeniau życia]

Opinie ekspertów

„Cenne podsumowanie dowodów świadectw empirycznych niezgodnych z ideąprzeciw chemicznej ewolucji życia… bardzo dobrze przemyślane i wyraźnie napisane.” – Robert Jastrow, dyrektor i -założyciel Goddard Institute for Space Studies

„Ważny wkład w obszar zagadnienia powstania pochodzenia życia.” – Robert Shapiro, profesor chemii w New York University oraz autor książki “Origins: A Sceptic’s Guide to Creation of Life on Earth” [Pochodzenie. Przewodnik sceptyka po idei stworzenia życia na Ziemi]

„Przekonujące, oryginalne, zniewalające.” – Dean Kenyon, profesor biologii w San Francisco State University

O autorach

Charles B. Thaxton
Amerykański chemik i współautor książki “The Mystery of Life’s Origin”. Posiada doktorat z chemii fizycznej, który uzyskał na Iowa State University. Ukończył też programy podoktorskie z zakresu historii nauki na Harvard University oraz z biologii molekularnej na Brandeis University. Charles B. Thaxton jest członkiem Centrum Nauki i Kultury Discovery Institute. Thaxton przez wiele lat zajmował się zagadnieniem relacji między nauką a religią. Owocem tych zainteresowań jest książka napisana wspólnie z Nancy P. Pearcey The Soul of Science: Christian Faith and Natural Philosophy [Dusza nauki. Wiara chrześcijańska i filozofia naturalna].

Więcej informacji o autorze na stronie W poszukiwaniu projektu.

Walter L. Bradley
Na University of Texas uzyskał tytuł stopień licencjata w dziedzinie fizyki inżynierskiej i tytuł stopień doktora w dziedzinie inżynierii materiałowej, obie na University of Texas. Przez 8 lat nauczał jako asystent i adiunkt inżynierii metalurgicznej w Colorado School of Mines, przez 24 lata jako profesor inżynierii mechanicznej na uniwersytecie Texas A&M University (TAMU), a przez 10 lat jako starszy wykładowca inżynierii mechanicznej w Baylor University. W czasie pracy w TAMU pełnił funkcję dyrektora Centrum Technologii Polimerów, kierownika działu inżynierii mechanicznej oraz kierownika działu materiałów kompozytowych typu offshore w sponsorowanym przez National Science Foundation centrum badań morskich. Opublikował ponad 150 artykułów w recenzowanych czasopismach. Wykładał gościnnie na Harvard University, Dartmouth University, Brown University, University of Wisconsin i wielu innych instytucjach.

Roger L. Olsen
Wiceprezes w biurze Denver globalnej firmy konsultingowej, inżynieryjnej i budowlanej CDM Smith Inc. Otrzymał tytuł licencjata chemii i doktora geochemii w Colorado School of Mines. Jest Certyfikowanym Naukowcem ds. Środowiska przez Amerykańską Akademię Inżynierów i Naukowców Środowiska, jednym z pierwszych dwudziestu naukowców, którzy otrzymali taki certyfikat. Pracował jako instruktor w Colorado School of Mines, chemik badawczy w Rockwell International oraz Project Geochemist w D’Appolonia Consulting Engineers / International Technology Corporation. Jest autorem kilkudziesięciu opublikowanych prac naukowych i rutynowo regularnie bierzewygłasza prezentacje udział nwa konferencjach naukowo-technicznych na całym świecie. Jest uznanym na całym świecie ekspertem w dziedzinie geochemii i chemii środowiska.

David Klinghoffer
Pracownik Discovery Institute oraz autor tekstów publikowanych na portaluredaktor Evolution News & Science Today. Pracował także Były starszy redaktor i redaktor literacki w czasopiśmie czasopiśmie National Review, gdzie obejmował stanowisko redaktora prowadzącego. Ppisał również teksty m.in. dla Los Angeles Times, The New York Times, The Wall Street Journal. Był reporterem oraz krytykiem filmowym i telewizyjnym dla The Washington Times. Redaktor wielu książek, w tym Signature of Contoversy: Responses to Critics of Signature in the Cell [Spór o podpis w komórce. Odpowiedzi na krytykę książki Stephena C. MeyeraSygnatura kontrowersji], Debating Darwin’s Doubt [Debata o wątpliwości Darwina] i The Unofficial Guide to Cosmos [Nieoficjalny przewodnik po kosmosie].

James Tour
Profesor chemii, informatyki oraz inżynierii materiałowej i nanotechnologii na Rice University. Uzyskał tytuł licencjata syntetycznej chemii organicznej na Uniwersytecie w Syracuse, doktorat w dziedzinie syntetycznej chemii organiczno-metaloorganicznej na Uniwersytecie Purdue. Tour w swoim dorobku posiada ponad 700 publikacji naukowych i ponad 130 patentów. Został wprowadzony do National Academy of Inventors w 2015 roku i został nazwany przez Thomson Reuters „Najbardziej wpływowym umysłem naukowym świata”. Został nazwany „Naukowcem roku” przez magazyn R&D i znalazł się w pierwszej dziesiątce chemików na całym świecie w ciągu ostatniej dekady. Został wybrany członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia na rzecz Postępu Nauki (AAAS). Zdobył nagrodę Feynmana w dziedzinie eksperymentalnej nanotechnologii w 2008 r., Nagrodę NASA Space Act Award w 2008 r. za opracowanie elastomerów wzmocnionych nanorurkami węglowymi oraz nagrodę Arthura C. Cope Scholar Award z American Chemical Society za osiągnięcia w chemii organicznej w 2007 r.

Jonathan Wells
Amerykański biolog i autor książki “Ikony ewolucji. Nauka czy mit?”. Pracował jako doktor nauk biologii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley oraz kierownik laboratorium medycznego w Fairfield w Kalifornii. Uzyskał dwa doktoraty, jeden z biologii molekularnej i komórkowej na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i jeden na studiach religijnych na Uniwersytecie Yale. Uczył także biologii na California State University w Hayward i wykładał na całym świecie. W 1988 roku ukazała się jego pierwsza książka poświęcona poglądom Charlesa Hodge’a. Hodge był jednym z pierwszych krytyków teorii ewolucji, który jeszcze za życia Darwina twierdził, że jego teoria ma charakter wyraźnie ateistyczny.

W 2000 roku wydał swoją najważniejszą książkę, która obok pracy Michaela Dentona uważana jest za największą krytykę teorii ewolucji. Praca została zatytułowana Ikony ewolucji. Nauka czy mit?. Nie wnosi ona pozytywnej argumentacji na rzecz istnienia projektu w przyrodzie, ale jest krytyczną analizą dziesięciu najczęściej podawanych przykładów świadectw empirycznych potwierdzających darwinizm.

Książka jest dostępna w wersji polskiej na naszej stronie.
Więcej informacji o autorze na stronie W poszukiwaniu projektu.

Stephen C. Meyer
Amerykański historyk i filozof nauki, autor książki “Signature in the Cell” [Podpis w komórce]. W 1981 roku uzyskał stopień naukowy licencjata z geofizyki na Whitworth College w Spokane. W kolejnych latach pracował w wyuczonym zawodzie w międzynarodowej korporacji Atlantic Richfield Company w Dallas, która zajmuje się poszukiwaniem pokładów ropy naftowej. W 2013 roku ukazała się druga książka Meyera Darwin’s Doubt: The Explosive Origin of Animal Life and the Case for Intelligent Design [Wątpliwość Darwina. Eksplozja życia zwierzęcego i sprawa inteligentnego projektu]. Praca ta zawiera obszerną krytykę darwinowskiego wyjaśnienia kambryjskiej eksplozji życia, a także pozytywną argumentację na rzecz projektu.

Obecnie Stephen C. Meyer nadal pełni rolę dyrektora Centrum Nauki i Kultury i aktywnie rozwija oraz propaguje teorię inteligentnego projektu.

Więcej informacji na temat książki „Wątpliwość Darwina: Eksplozja życia zwierzęcego i sprawa inteligentnego projektu” znajduje się na naszej stronie.

Więcej informacji o autorze na stronie W poszukiwaniu projektu.

Brian Miller
Koordynator badań Centrum Nauki i Kultury w Discovery Institute. Uzyskał licencjat z fizyki, dyplom inżyniera z MIT oraz doktorat z fizyki na uniwersytecie Duke. Mówi na arenie międzynarodowej o teorii inteligentnego projektu i wpływu światopoglądów na społeczeństwo. Doradzał także w zakresie rozwoju organizacyjnego i planowania strategicznego oraz jest konsultantem technicznym w TheStartup, wirtualnym inkubatorze zajmującym się wprowadzaniem innowacji na rynek.

Guillermo Gonzalez
Amerykański astronom i zwolennik zasady antropicznej. W 2000 roku był jednym z prelegentów na konferencji naukowej zorganizowanej przez Yale University, w czasie której przedstawił tezę, którą później rozwinął na stronach książki The Privileged Planet: How Our Place in the Cosmos is Designed for Discovery [Wyjątkowa planeta. Dlaczego nasze położenie w Kosmosie umożliwia odkrycia naukowe]. Pracę napisał wspólnie z Jayem W. Richardsem. Autorzy krytykują w niej zasadę kopernikańską i twierdzą, że pojawienie się istot inteligentnych wymaga spełniania wielu określonych warunków, dlatego pogląd o powszechności życia we Wszechświecie jest niewłaściwy.

Więcej informacji o autorze na stronie W poszukiwaniu projektu.

Zapraszamy również do obserwowania Fundacji En Arche na Facebooku oraz do dołączenia do naszej grupy dyskusyjnej W poszukiwaniu projektu.