Współpraca z nami

Poszukujemy tłumaczy krótkich tekstów, artykułów, książek 

Fundacja En Arche prowadzi szeroko zakrojoną działalność popularnonaukową. Jedną z inicjatyw jest strona internetowa https://wp-projektu.pl, na której publikowane są różnorodne tekstym.in. tłumaczenia obcojęzycznych wypowiedzi i artykułów dotyczących zagadnień związanych z teorią inteligentnego projektu oraz tematów pokrewnych.  

Kolejną inicjatywą Fundacji En Arche jest  przygotowanie pierwszego w Polsce cyklu wydawniczego w całości poświęconego zagadnieniu i teorii ID – Serii Inteligentny Projekt jak również serii Perspektywy Nauki, w ramach której publikowane będą książki dotyczące problematyki pochodzenia Wszechświata, życia, człowieka jako istoty biologicznej i jego działalności jako istoty dążącej do poznania otaczającego świata.  

W związku z tym podejmiemy współpracę z tłumaczami mającymi doświadczenie przekładzie tekstów naukowych i popularnonaukowych. 

Poszukujemy autorów tekstów z zakresu teorii inteligentnego projektu i zagadnień pokrewnych 

Na stronie https://wp-projektu.pl/publikowane są również teksty autorskie dotyczące teorii inteligentnego projektu oraz zagadnień pokrewnych. Publikujemy zarówno krótkie teksty (do 5000 znaków), jak dłuższe.  

Zapraszamy do nadsyłania prac naukowych, popularnonaukowych, a także esejów związanych z tą tematyką. 

Poszukujemy konsultantów merytorycznych 

Zapraszamy do stałej współpracy specjalistów z zakresu nauk przyrodniczych (głównie biologii) oraz filozofii, którzy podejmą się konsultacji zarówno krótszych tekstów publikowanych na stronie https://wp-projektu.pl/, jak książek wydawanych przez Fundację En Arche. 

Podejmiemy współpracę w zakresie projektów naukowo-badawczych 

Zapraszamy do współpracy ośrodki akademickie i instytucje naukowo-badawcze. Podejmiemy się finansowania lub współfinansowania badań zajmujących się problematyką pochodzenia, rozwoju i bioróżnorodności życia na Ziemi.  

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres g.malec@enarche.pl