Twój wkład

Celem Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju oraz inicjatyw naukowych. Chcielibyśmy, aby potencjał młodych ludzi został jak najlepiej wykorzystany i miał szansę rozkwitać. Jeśli uważasz, że to, co robimy, jest ważne WESPRZYJ NAS!

Wiedz, że bardzo doceniamy Twój wkład, dzięki któremu rozwijamy i popularyzujemy wiedzę na temat początków życia, człowieka i Wszechświata. Potrzeba wspierania zdolnych i młodych ludzi na ich ścieżce rozwoju jest niezwykle istotna. Stypendia naukowe to szansa dla studentów oraz doktorantów, by mogli się dalej kształcić i rozwijać swoje zainteresowania.

Fundacja En Arche bierze w tym aktywny udział

Co roku przyznajemy stypendia i granty oraz organizujemy konkursy, których celem jest wzmacnianie postaw dociekliwości naukowej i propagowanie wolności myśli w polskim środowisku akademickim.

Zależy nam, by nauka i edukacja stale szła naprzód

Zapewniamy comiesięczne stypendia nawet do 2500 PLN przez okres 9 miesięcy w ciągu roku akademickiego. Fundujemy także nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad dla młodzieży.

Wspólnie z wyższymi uczelniami opracowaliśmy atrakcyjny system wsparcia młodzieży, gdzie głównym kryterium otrzymania finansowania jest przedstawienie opracowań w formie eseju. Na wzór najlepszych uczelni na świecie, wierzymy, że to właśnie kreatywność, nietuzinkowe podejście do tematu zasługuje na wyróżnienie.

Ty również możesz być tego częścią

Każdy może wesprzeć naszą działalność i aktywnie przyczynić się do dalszego rozwoju statutowych założeń Fundacji, jak i możliwości realizowania kolejnych, nowych projektów.

Środki ze sprzedaży książek takich autorów jak Jonathan Wells czy Phillip E. Johnson, znajdujących się w naszej księgarni, przekazywane są na działalność statutową, na cele związane z promowaniem nauki i wspieraniem młodych ludzi w ich rozwoju, takie jak: stypendia, konkursy, wspieranie naukowców, współpraca z uczelniami w Polsce i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.