Wczasy z Biblią

W okresie wakacji nasza Fundacja organizuje rekreacyjno-szkoleniowe “Wczasy z Biblią”.
W czasie ich trwania oferowany jest program zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. W godzinach przedpołudniowych odbywają się wykłady z Pisma Świętego dla dorosłych prowadzone przez doświadczonych mówców chrześcijańskich. W przypadku wykładowców zagranicznych zapewnione jest tłumaczenie. Po kolacji również są wykłady lub zajęcia seminaryjne na wybrane tematy.
W czasie wykładów dla dorosłych, dzieci od 4 lat mają zajęcia w grupach wiekowych, gdzie oprócz zabawy uczą się jak lepiej kochać Boga i bliźnich.

Podczas spotkań w grupach dyskusyjnych kobiecych i męskich jest okazja do wymiany poglądów oraz dzielenia się tym, jak Bóg działa w życiu uczestników.

Czas od obiadu do kolacji jest przeznaczony na wypoczynek indywidualny lub w spontanicznie tworzących się grupkach. Zazwyczaj jeden dzień jest przeznaczony na dalsze wycieczki lub zwiedzanie atrakcji turystycznych, które wymagają poświęcenia większej ilości czasu.

W czasie naszych Wczasów z Biblia jest też okazja, by służyć innym swoimi darami poprzez np. śpiew, grę na instrumentach, współorganizowanie wspólnej zabawy czy wycieczki, poprowadzenie seminarium na interesujący temat. Codziennie jest też okazja do wspólnej modlitwy i wielbienia Boga, a w niedziele wspólny udział w Eucharystii.


Udostępnij: