• 10 października 2020

Webinarium z Michaelem J. Behe

reklama webinarium

Webinarium z Michaelem J. Behe

Webinarium z Michaelem J. Behe 1024 683 Fundacja En Arche

Michael J. Behe jest amerykańskim biologiem molekularnym i jednym z czołowych teoretyków projektu, uzyskał doktorat z biochemii, a obecnie piastuje stanowisko profesora na wydziale nauk biologicznych w Lenigh University w Pensylwanii. W prowadzonych badaniach Behe usiłuje ustalić, czy jest możliwe, jak powszechnie twierdzą ewolucjoniści, że cała różnorodność świata przyrody powstała drogą przypadkowych mutacji selekcjonowanych przez dobór naturalny. Analizuje on ten problem na poziomie molekularnym. Behe jest również autorem kilkudziesięciu prac naukowych w czasopismach specjalistycznych[1] i członkiem Discovery Institute[2]. O życiorysie i działalności amerykańskiego biologa można przeczytać więcej zarówno na stronie internetowej „W poszukiwaniu projektu”[3], jak i na blogu Fundacji En Arche[4]. Warto również zapoznać się z treścią wywiadu przeprowadzonego z Michaelem J. Behe przez Michała Chaberka[5].

Behe jako teoretyk projektu

Behe jest pomysłodawcą koncepcji nieredukowalnej złożoności[6] – jednego z filarów będących podporą teorii inteligentnego projektu. W swoich badaniach laboratoryjnych zaobserwował, że wiele struktur biochemicznych funkcjonuje wyłącznie wówczas, gdy wszystkie elementy kompleksu znajdują się we właściwym ułożeniu, a przykładami takich układów są m.in. kaskada krzepnięcia krwi, kaskada enzymatyczna białek dopełniacza w układzie odpornościowym czy mechanizm wici bakteryjnej[7]. Nieredukowalna złożoność struktur molekularnych pokazuje, że darwinowskie scenariusze powstania i rozwoju życia na Ziemi są niewiarygodne. Mamy tutaj do czynienia z argumentacją na rzecz teorii inteligentnego projektu. Tymi oraz innymi twierdzeniami i spostrzeżeniami Behe podzielił się w książce Czarna skrzynka Darwina. Biochemiczne wyzwanie dla ewolucjonizmu. Ostatnio, dzięki staraniom i zaangażowaniu Fundacji En Arche, została przetłumaczona na język polski druga książka tego wybitnego naukowca: Granica ewolucji. W poszukiwaniu ograniczeń darwinizmu[8], której premiera już niebawem.

Pytania do naukowca

Niedawno Fundacja En Arche umożliwiła osobom ciekawym świata nauki zadanie pytań, na które niebawem odpowie Michael J. Behe. Można je było formułować w języku polskim i w angielskim, a także mogły być przesyłane do Fundacji za pośrednictwem różnych źródeł. Była to wyjątkowa możliwość, aby rozwiać ewentualne wątpliwości związane z teorią ewolucji i teorią ID, czyli dwóch współczesnych koncepcji wyjaśniających pochodzenie życia. Zainteresowanie było spore, dlatego wybrano 10 najciekawszych i najczęściej powtarzających się pytań. Dotyczą one m.in. kryteriów naukowości, wykrywania projektu czy relacji między ewolucjonizmem a teorią ID. Pełna lista wybranych pytań znajduje się w poście zamieszczonym na stronie Fundacji na Facebooku.

Webinarium z Michaelem J. Behe

Dzięki staraniom i zaangażowaniu Fundacji En Arche udało się zaplanować webinarium z udziałem M.J. Behe’ego. Uczony opowie o swojej drugiej książce zatytułowanej Granica ewolucji, a także odpowie na pytania uczestników. Gorąco zachęcamy do czynnego udziału we wspomnianym webinarium oraz do zadawania pytań wybitnemu uczonemu. Pytania będą mogli zadawać zarówno zwolennicy, jak i krytycy teorii ID.

Webinarium odbędzie się 17 listopada 2020 roku o godzinie 18:00. Link do zapisów: http://granicaewolucji.pl/.

Zachęcamy do śledzenia aktualności na blogu oraz na stronie Fundacji na facebooku.

 

Literatura

 1. Bagrowski B., Koronawirus i projekt układu odpornościowego, „W poszukiwaniu projektu” [dostęp 05 X 2020].
 2. Behe M.J., Adressing Cumulative Selection, „Science” 2007, Vol. 12, No. 318, s. 5848 [dostęp 05 X 2020].
 3. Behe M.J., Czarna skrzynka Darwina. Biochemiczne wyzwanie dla ewolucjonizmu, tłum. D. Sagan, „Seria: Inteligentny Projekt”, Warszawa 2020.
 4. Behe M.J., Granica ewolucji. W poszukiwaniu ograniczeń darwinizmu, tłum. Z. Kościuk, „Seria: Inteligentny Projekt”, Warszawa 2020.
 5. Behe M.J., Waiting Longer For Two Mutations, „Genetics” 2009, Vol. 181, No. 2, s. 819–822 [dostęp 05 X 2020].
 6. Behe M.J., Englander S.W., Mixed Gelation Theory: Kinetics, Equilibrium and Gel Incorporation in Sickle Haemoglobin Mixtures, „Journal of Molecular Biology” 1979, Vol. 133, No. 1, s. 137–160 [dostęp 05 X 2020].
 7. Behe M.J., Englander S.W., Sickle Haemoglobin Gelation. Reaction Order and Critical Nucleus Size, „Biophysical Journal” 1978, Vol. 23, No. 1, s. 129–145 [dostęp 05 X 2020].
 8. Behe M.J., Snoke D.W., Simulating Evolution by Gene Duplication of Protein Features That Require Multiple Amino Acid Residues, „Protein Science: A publication of the Protein Society” 2004, Vol. 13, No. 10, s. 2651–2664 [dostęp 05 X 2020].
 9. Chaberek M., Behe M.J., Życie zostało zaprojektowane, „W poszukiwaniu projektu” [dostęp 05 X 2020].
 10. Fellows, „Discovery Institute” [dostęp 05 X 2020].
 11. Pojęcia stosowane przez teorię ID: Nieredukowalna złożoność, „W poszukiwaniu projektu” [dostęp 05 X 2020].
 12. Teoretycy projektu: Michael J. Behe, „W poszukiwaniu projektu” [dostęp 05 X 2020].
 13. Zadaj pytanie Michaelowi Behe’emu, „Blog Fundacji En Arche” [dostęp 05 X 2020].

[1] Przykładowe publikacje: M.J. Behe, S.W. Englander, Sickle Haemoglobin Gelation. Reaction Order and Critical Nucleus Size, „Biophysical Journal” 1978, Vol. 23, No. 1, s. 129–145 [dostęp 05 X 2020]; M.J. Behe, S.W. Englander, Mixed Gelation Theory: Kinetics, Equilibrium and Gel Incorporation in Sickle Haemoglobin Mixtures, „Journal of Molecular Biology” 1979, Vol. 133, No. 1, s. 137–160 [dostęp 05 X 2020]; M.J. Behe, D.W. Snoke, Simulating Evolution by Gene Duplication of Protein Features That Require Multiple Amino Acid Residues, „Protein Science: A publication of the Protein Society” 2004, Vol. 13, No. 10, s. 2651–2664 [dostęp 05 X 2020]; M.J. Behe, Adressing Cumulative Selection, „Science” 2007, Vol. 12, No. 318, s. 5848 [dostęp 05 X 2020]; M.J. Behe, Waiting Longer For Two Mutations, „Genetics” 2009, Vol. 181, No. 2, s. 819–822 [dostęp 05 X 2020].

[2] Por. Fellows, „Discovery Institute” [dostęp 05 X 2020].

[3] Por. Teoretycy projektu: Michael J. Behe, „W poszukiwaniu projektu” [dostęp 05 X 2020].

[4] Por. Zadaj pytanie Michaelowi Behe’emu, „Blog Fundacji En Arche” [dostęp 05 X 2020].

[5] Por. M. Chaberek, M.J. Behe, Życie zostało zaprojektowane, „W poszukiwaniu projektu” [dostęp 05 X 2020].

[6] Por. Pojęcia stosowane przez teorię ID: Nieredukowalna złożoność, „W poszukiwaniu projektu” [dostęp 05 X 2020]; M.J. Behe, Czarna skrzynka Darwina. Biochemiczne wyzwanie dla ewolucjonizmu, tłum. D. Sagan, „Seria: Inteligentny Projekt”, Warszawa 2020, s. 39.

[7] Por. B. Bagrowski, Koronawirus i projekt układu odpornościowego, „W poszukiwaniu projektu” [dostęp 05 X 2020].

[8] Por. M.J. Behe, Granica ewolucji. W poszukiwaniu ograniczeń darwinizmu, tłum. Z. Kościuk, „Seria: Inteligentny Projekt”, Warszawa 2020.