Fundacja En Arche zaprasza:

Spotkanie z ekspertem

Dr Günter Bechly

o zapisie kopalnym i darwinizmie

Zapraszamy na webinarium z udziałem biologa i paleontologa dr. Güntera Bechly, który wygłosi wykład zatytułowany „Nieciągłości zapisu kopalnego jako problem dla darwinizmu”, a następnie odpowie na pytania uczestników webinarium.

Wydarzenie odbędzie się online w dniu 28 kwietnia 2021 roku o godzinie 18.00 pod adresami:

https://youtu.be/rDwA0ucV8gI (wersja z tłumaczeniem na język polski),

https://youtu.be/-2Xsftzxxus (wersja w języku angielskim, bez tłumacza).

Aby wziąć udział w webinarium: posłuchać wykładu i za pośrednictwem czatu zadać pytania dr. Günterowi Bechly, należy w wyznaczonym dniu i godzinie dołączyć do spotkania, klikając w link do wydarzenia.

Całe spotkanie jest bezpłatne, nie wymaga rejestracji.

Doktor Günter Bechly

Jest biologiem i paleontologiem specjalizującym się w świadectwach kopalnych. Studiował biologię na Uniwersytecie w Hohenheim, a następnie zoologię, parazytologię i paleontologię na Uniwersytecie w Tybindze. Obronił pracę dyplomową na temat morfologii ważek oraz doktorat z zakresu filogenezy ważek. Następnie pełnił funkcję kuratora w dziale paleontologii Muzeum Historii Naturalnej w Stuttgarcie. W 2009 roku zorganizował wystawę „Rzeka życia – 150 lat teorii ewolucji” na zamku Rosenstein (Stuttgart), którą odwiedziło ponad 90 000 gości i która stała się jednym z największych wydarzeń Roku Darwina 2009 w Niemczech. Koncepcja wystawy była jednym ze zwycięzców konkursu „Evolution Today” Fundacji Volkswagen Evolution w 2008 roku.

W 2012 roku dr Bechly był członkiem międzynarodowego zespołu badawczego działającego w Polsce koło Sławna, gdzie wraz z dr. Adrianem Kinem odkryli skamieniałość nowego gatunku ważki (jest to pierwszy późnojurajski owad z rodziny Eumorbaeschnidae znaleziony w Polsce). Po śmierci Kina gatunek ten otrzymał nazwę Eumorbaeschna adriankini i w ten sposób oddano hołd polskiemu geologowi. Odkrycie zostało przedstawione na łamach czasopisma „Acta Palaeontologica Polonica” (2013, Vol. 58, No. 1, s. 121–124).

Aktualnie przedmiotem badań dr. Güntera Bechly jest „problem braku czasu”. Naukowiec twierdzi, że dane empiryczne jednoznacznie wskazują, iż przedstawiany przez darwinistów scenariusz rozwoju życia na Ziemi jest bardzo mało prawdopodobny, ponieważ czas potrzebnydo powstania, zachowania i rozprzestrzenienia się korzystnych mutacji daleko przekracza możliwości zapisu kopalnego. Doktor Bechly podkreśla, że darwinowski mechanizm jest matematycznie niemożliwy.

Obecnie dr Bechly współpracuje z Biologic Institute w Redmond w Stanach Zjednoczonych, jest także członkiem Center for Science & Culture przy Discovery Institute w Seattle. Skupia się głównie na badaniu kopalnych świadectw przeciwko neodarwinizmowi oraz na celowych (teleologicznych) wyjaśnieniach rzeczywistości przyrodniczej. Jest również współzałożycielem i prezesem naukowego stowarzyszenia Zentrum für BioKomplexität & NaturTeleologie.

Doktor Günter Bechly opowiada o sobie

Jaki jest obszar Twoich zainteresowań badawczych?

Jak doszło do tego, że zacząłeś się interesować teorią inteligentnego projektu?

Jakie mógłbyś polecić książki na temat teorii inteligentnego projektu?

Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej na temat Twoich badań w Polsce?

Poznaj nas bliżej