Nic za darmo

Prezentowana książka stanowi rozwinięcie idei zawartych w The Design Inference. Amerykański uczony twierdzi, że złożona wyspecyfikowana informacja nie może być wynikiem działania procesów przyrodniczych i dlatego jest świadectwem przemawiającym na rzecz teorii inteligentnego projektu. Dembski częściowo przeformułował prawo zachowania informacji i podkreśla, że ilość złożonej wyspecyfikowanej informacji w zamkniętych układach przyczyn naturalnych nie ulega zwiększeniu, lecz jest stała lub maleje. Za jej zwiększenie może odpowiadać tylko przyczyna inteligentna.

Autorem książki Nic za darmo. Dlaczego wyspecyfikowanej złożoności nie da się wyjaśnić bez odwołania do inteligencji jest William A. Dembski, amerykański matematyk i filozof polskiego pochodzenia.

Pierwsze, anglojęzyczne wydanie ukazało się w 2001 roku nakładem wydawnictwa Rowman & Littlefield Publishers.

W 1998 roku została opublikowana – obecnie bardzo znana – książka Dembskiego zatytułowana The Design Inference: Eliminating Chance Through Small Probabilities [Wnioskowanie o projekcie. Eliminacja przypadku na podstawie małych prawdopodobieństw]. Na stronach tej pracy przedstawił on metodę wykrywania projektu zwaną filtrem eksplanacyjnym.

Prezentowana książka stanowi rozwinięcie idei zawartych w The Design Inference. Amerykański uczony twierdzi, że złożona wyspecyfikowana informacja nie może być wynikiem działania procesów przyrodniczych i dlatego jest świadectwem przemawiającym na rzecz teorii inteligentnego projektu. Dembski częściowo przeformułował prawo zachowania informacji i podkreśla, że ilość złożonej wyspecyfikowanej informacji w zamkniętych układach przyczyn naturalnych nie ulega zwiększeniu, lecz jest stała lub maleje. Za jej zwiększenie może odpowiadać tylko przyczyna inteligentna.

Zdaniem amerykańskiego matematyka teoria informacji wskazuje, że koncepcja przypadkowych mutacji i doboru naturalnego nie może stanowić wyjaśnienia różnorodności życia na Ziemi. Dembski sprzeciwia się opiniom uczonych, którzy podobnie jak Richard Dawkins twierdzą, że świadectwa empiryczne wskazują, iż życie powstało i rozwija się zgodnie z biegiem praw przyrody. Matematyk argumentuje, że złożone struktury biologiczne nie mogą zostać właściwie wyjaśnione bez czynnika inteligencji.

Książka amerykańskiego uczonego jest adresowana nie tylko do zwolenników teorii ID i krytyków darwinizmu. Michael Ruse, filozof nauki i zwolennik neodarwinizmu, napisał, że nie zgadza się z poglądami Dembskiego, ale jego książka nie powinna zostać zignorowana.

Przedmowa do wydania polskiego
Wstęp

 1. Wprowadzenie
 2. Eksperyment Millera-Ureya
 3. Darwinowskie drzewo życia
 4. Homologia kończyn kręgowców
 5. Embriony Haeckla
 6. Archeopteryks – forma przejściowa
 7. Ćma krępak nabrzozak
 8. Zięby Darwina
 9. Muszki owocowe o czterech skrzydłach
 10. Skamieniałości koniowatych a ewolucja ukierunkowana
 11. Od małpy do człowieka: najważniejsza ikona
 12. Nauka czy mit?

Przypisy
Indeks
Bibliografia