Działamy na rzecz
nauki i edukacji

Fundacja En Arche działa na rzecz nauki i edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem naukowych koncepcji pochodzenia Wszechświata i życia, w tym człowieka. Założenia fundacji realizujemy poprzez wydawanie książek oraz inicjatywy naukowe – stypendia, konkursy, wspieranie badaczy i naukowców, współprace z uczelniami w Polsce i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

https://www.traditionrolex.com/19

Teoria inteligentnego projektu

Teoria inteligentnego projektu (ID) jest ogólną teorią rozpoznawania projektu. Zgodnie z tym ujęciem pewne zjawiska i procesy są wynikiem celowego działania inteligencji.

Seria Inteligentny Projekt

To cykl wydawniczy Fundacji En Arche,w
ramach którego ukazują się książki:

  • przedstawiające naukową teorię inteligentnego projektu (ID)
  • obejmujące zagadnienia pochodzenia życia i ewolucji Wszechświata
  • opierające się na świadectwach empirycznych z dziedziny biologii, chemii, kosmologii i astronomii
  • dla ludzi ciekawych świata i otwartych na nowe teorie w nauce

Współpraca

Jeżeli tak jak my uważasz, że to co robimy ma ogromną wartość dydaktyczną i naukową, stań się częścią naszej społeczności oraz wesprzyj Fundację i wspólnie z Nami zajmującą się naukowymi zagadnieniami pochodzenia Wszechświata i życia na Ziemi.

Rada naukowa

Rada Naukowa Fundacji En Arche to wybitni specjaliści z dziedzin biologii i filozofii, którzy swoje dociekania poświęcili tematyce bioróżnorodności i teoriom pochodzenia życia i Wszechświata.

En Arche to także fundacja wspierające młodzież, studentów czy doktorantów. Nasz program stypendialny przygotowaliśmy specjalnie, w celu pomocy i umożliwienia zdolnej młodzieży rozwoju i potencjału naukowego

Aktualności

Blog