• 10 września 2023

Nagranie debaty z lektorem już dostępne!

Nagranie debaty z lektorem już dostępne!

Nagranie debaty z lektorem już dostępne! 1024 576 Fundacja En Arche

Inteligentny projekt w przyrodzie: iluzja czy rzeczywistość?

Debata odbyła się w Krakowie 2 czerwca 2023 r. Prof. Michael J. Behe ​​i dr Richard Sternberg przekonywali, że inteligentny projekt w przyrodzie jest rzeczywistością, zaś prof. Michael Ruse i prof. Małgorzata Moczydłowska-Vidal bronili poglądu, że jest to iluzja.

Nagrania można znaleźć na stronie https://debata.enarche.pl oraz na kanale YouTybe.

Inteligentny projekt w przyrodzie: iluzja czy rzeczywistość? Odpowiedź na to pytanie od dawna intryguje uczonych. W roku 1859 ukazała się książka Karola Darwina O powstawaniu gatunków, której treść wskazuje, że cały świat przyrody ożywionej jest wynikiem działania czysto naturalistycznego procesu ewolucji napędzanej przez dobór naturalny, który działa na podstawie przypadkowej zmienności. Opinia Darwina, zgodnie z którą projekt w przyrodzie jest tylko pozorny, nadal jest powszechna w nauce. Znany ewolucjonista i popularyzator darwinizmu Richard Dawkins napisał w książce Ślepy zegarmistrz, że „biologia zajmuje się obiektami złożonymi, tworzącymi wrażenie celowego zamysłu”. Czy rzeczywiście mamy do czynienia jedynie z wrażeniem celowego zamysłu struktur przyrodniczych? Wśród uczonych coraz częściej pojawiają się opinie, że projekt w przyrodzie nie jest pozorny, lecz jest to naukowo wykrywalna cecha struktur przyrodniczych. Tego rodzaju opinie głoszą zwolennicy teorii inteligentnego projektu. Zgodnie z tym ujęciem mamy do dyspozycji pewne kryteria, które pozwalają rozstrzygnąć, czy dana struktura powstała przypadkowo, czy też jest efektem projektu. Teoretycy projektu podkreślają, że praktyka rozpoznawania projektu jest powszechnie stosowana w różnych dziedzinach nauki (np. w archeologii) i jeżeli odnosi ona tam sukcesy, to dlaczego nie podjąć próby naukowego wykrycia projektu w przyrodzie?