Zarząd i pracownicy

Ewa Bubrowiecka

Prezes zarządu Fundacji

dr filozofii Grzegorz Malec

Pełnomocnik zarządu do spraw naukowych

Sylwia Zgrzębska

Asystentka zarządu

Agnieszka Błońska

Dyrektor sprzedaży

Magdalena Tatarczuk

Menadżer zarządzający