Zarząd i pracownicy

Ewa Bubrowiecka

Prezes zarządu Fundacji

Dr filozofii Grzegorz Malec

Pełnomocnik zarządu do spraw naukowych

Anna Cichocka

Menedżer zarządzający

Monika Puczyńska

Asystentka zarządu