Zarząd i pracownicy

Ewa Bubrowiecka

Prezes zarządu Fundacji

dr filozofii Grzegorz Malec

Pełnomocnik zarządu do spraw naukowych

Monika Puczyńska

Asystentka zarządu