Zarząd i pracownicy

Ewa Bubrowiecka

Prezes zarządu Fundacji

dr filozofii Grzegorz Malec

Pełnomocnik zarządu do spraw naukowych

Monika Puczyńska

Specjalista ds. administracyjnych

Dariusz Sędek

Dyrektor sprzedaży

Magdalena Tatarczuk

Menadżer zarządzający