Zarząd i pracownicy

Ewa Bubrowiecka

Prezes zarządu Fundacji

Uczestniczyła w konferencji otwarcia Zentrum für BioKomplexität & NaturTeleologie Zentrum für BioKomplexität & NaturTeleologie w Austrii przeprowadziła wywiady z najbardziej znanymi członkami Discovery Institute oraz naukowcami, prowadzącymi badania w ramach teorii inteligentnego projektu, takimi jak Stephen Meyer, Gunter Bechly (współzałożyciel Zentrum für BioKomplexität & NaturTeleologie), Ann Gauger, Brian Miller, Tony Futerman.

Ukończyła psychologię na wydziale UW, uwielbia czytać, specjalizacja neuropsychologii rozwinęła jej pasję i ciekawość, dotyczącą funkcjonowania ludzkiego mózgu i ludzkich zachowań. dzięki temu zaczęła przyglądać się naukowym wyjaśnieniom, m.in. świadomości i procesu myślowego. Te dociekania pokazały jej, że (wbrew powszechnej opinii) naukowcy wciąż zmagają się z wyjaśnieniem wielu zjawisk, takich jak istota i natura myśli, procesu decyzyjnego albo rola i pochodzenie uczuć. To nauczyło jej pokory w dochodzeniu do prawdy i odwagi do stawiania sobie niełatwych pytań – Skąd to wszystko się wzięło? Jak powstała różnorodność biologiczna? Czy nauka na pewno już rozwiązała te kwestie?

Dlatego postanowiła nadać naszemu przedsięwzięciu nazwę „En Arche”, gr. „na początku”. Pragniemy pomagać w naukowym odkrywaniu początków i pochodzenia tego, co widzimy dzisiaj wokół nas w naturze i prawach przyrody.

Dr filozofii Grzegorz Malec

Pełnomocnik zarządu do spraw naukowych

Napisał pracę licencjacką Ewolucja stanowiska Karola Darwina wobec religii (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski) oraz pracę magisterską Spór o plagiat teorii doboru naturalnego: Blyth vs. Darwin (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski). Napisał także pracę licencjacką na kierunku bezpieczeństwo narodowe Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń naturalnych w gminie Zielona Góra (promotor: dr hab. inż. Andrzej Gałecki, prof. UZ).

W 2017 roku uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy zatytułowanej Spory o plagiat darwinowskiej teorii ewolucji (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski).

Od 2013 roku pełnił również funkcję Przewodniczącego Zielonogórskiej Grupy Lokalnej „Nauka a Religia”. Jest autorem kilkunastu artykułów, kilku drobnych publikacji i recenzji. Przetłumaczył m.in. teksty znanych XIX-wiecznych przyrodników (Edwarda Blytha, Patricka Matthew i Alfreda Russela Wallace’a). Na swoim koncie ma wygłoszone referaty na kilkudziesięciu konferencjach naukowych, a także czynny udział w spotkaniach Zielonogórskiej Grupy Lokalnej „Nauka a Religia”. Interesuje się filozofią nauki, historią nauki (szczególnie historią ewolucjonizmu), sporem ewolucjonizmu z kreacjonizmem i teorią inteligentnego projektu.

Anna Cichocka

Asystentka zarządu

Teoria Inteligentnego Projektu wymaga pracy koncepcyjnej, rozwiązywania problemów, a czasami nawet burzy mózgów, a burzę mózgów robi się najlepiej w przyjaznym i sprawnie funkcjonującym biurze, za którego działanie odpowiedzialna jest właśnie Anna.

Na co dzień miłośniczka zdrowego trybu życia i jedzenia, fanka jogi i pływania. Jej pasją jest rozwój osobisty i relacje między ludźmi.

Rafał Dyra

Project manager

Jest odpowiedzialny za nadzorowanie i kompleksowe zarządzanie całym projektem, w tym również od strony marketingowej.

Studiuje Inżynierię Zarządzania (Wydział Zarządzania) na Politechnice Warszawskiej. W wolnym czasie w ramach wolontariatu zajmuje się drużyną harcerską, w tym organizując i prowadząc obozy.