Zarząd i pracownicy

Ewa Bubrowiecka

Prezes zarządu Fundacji

Dr filozofii Grzegorz Malec

Pełnomocnik zarządu do spraw naukowych

Anna Cichocka

Menedżer zarządzający

Monika Puczyńska

Asystentka zarządu

Barbara Giża

Redaktor prowadząca

Magdalena Pabich

Redaktor prowadząca