Regulamin

Regulamin księgarni internetowej

§1 Warunki ogólne zakupu

 1. Sklep internetowy – KSIĘGARNIA En Arche – stanowi własność En Arche z siedzibą w Warszawie (dalej: En Arche).
 2. Do poprawnego korzystania z witryny internetowej En Arche wymagane są następujące komponenty i technologie: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies, Google Chrome z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies, Apple Safari z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies. Zalecana rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.

§2 Składanie i realizacja zamówień

 1. Składanie zamówień w En Arche odbywa się za pomocą witryny internetowej dostępnej pod adresem: www.enarche.pl lub poprzez wysłanie treści zamówienia na adres e-mailowy: zamowienia@enarche.pl, zawierającego specyfikację zamawianych tytułów, ich ilość oraz dane zamawiającego umożliwiające dokonanie wysyłki.
 2. Składanie zamówień, a tym samym ich realizacja, wymaga zapoznania się i akceptacji regulaminu oraz zapoznania się z działaniem strony e-księgarni (sklepu).
 3. Każdorazowe złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Kupujący, po złożeniu zamówienia, otrzyma e-mailem na podany w zamówieniu adres, automatyczne potwierdzenie ze sklepu internetowego En Arche, o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz numer rachunku bankowego i innych niezbędnych danych umożliwiających dokonanie płatności za złożone zamówienie.
 5. Zamówienia, które nie zostaną opłacone przez Kupującego, w ciągu 10 dni od chwili złożenia, będą anulowane bez realizacji.
 6. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 7. Zamówienie jest realizowane w ciągu 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez bank dokonania wpłaty przez Kupującego.
 8. Jeżeli dostępność zamawianej publikacji jest oznaczona w sklepie jako „druk na żądanie” lub „na zamówienie”, En Arche w korespondencji e-mail określi dodatkowo termin realizacji (zwykle do 14 dni roboczych). Kupujący dokonując płatności do zamówienia, z zachowaniem terminu określonego w punkcie 5, wyraża tym samym akceptację otrzymanej propozycji terminu realizacji zamówienia.
 9. Ceny oznaczone w sklepie internetowym jako „Cena:”, są cenami detalicznymi brutto (zawierają podatek VAT) wyrażone w złotych polskich i nie zawierają kosztów wysyłki, które są określone w cenniku wysyłek zatytułowanym „Koszty dostawy”, dostępnym pod tym oznaczeniem z karty każdego oferowanego do sprzedaży produktu.
 10. Cena podana przy każdym towarze, oznaczona jako „Cena:”, jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
 11. En Arche zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu.
 12. Dostępność towarów uzależniona jest od stanu zapasów w magazynie. W przypadku braku danego towaru w magazynie Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o możliwym terminie realizacji zamówienia.
 13. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon, i przekazywana Klientowi przesyłką.
 14. Płatność za zamówiony towar Kupujący wnosi w formie przedpłaty przelewem na konto wskazane przez En Arche w potwierdzeniu przyjętego zamówienia

§3 Rabaty i promocyjne warunki zakupu

 1. En Arche w ramach e-księgarni dostępnej pod adresem: www.enarche.pl może prowadzić różnego rodzaju akcje promocyjne i rabatowe.
 2. Rejestracji w sklepie dokonać można w każdym czasie, pod adresem https://www.enarche.pl/moje-konto.
 3. Zamknięcie aktywnego konta można zlecić wysyłając na adres email: zamowienia@enarche.pl z żądaniem wycofania rejestracji. Z chwilą przyjęcia zgłoszenia o wyrejestrowanie, użytkownik traci nabyte rabaty. Dotyczy to również rabatów przypisanych do niezrealizowanych w chwili wypowiedzenia zamówień.
 4. Wysokość i zakres czasowy obowiązywania uzyskanych rabatów określą szczegółowo poszczególne akcje promocyjne.
 5. Zasadą nadrzędną dotyczącą rabatów jest brak możliwości ich łączenia i sumowania. Oznacza to, że w przypadku dostępności danego towaru w różnych akcjach promocyjnych, do zamawiającego należy decyzja, z której promocji będzie korzystał.
 6. Ceną wiążącą o której mowa w §2 pkt.9, może być także cena uzgodniona w drodze potwierdzonej korespondencji mailowej pomiędzy Kupującym i En Arche (zamowienia@enarche.pl)

§4 Zwroty i wymiana towaru

 1. Zakupiony towar jest właściwie zabezpieczony i zapakowany.
 2. W przypadku zakupu towaru na odległość Klient ma możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru w ciągu 14 dni licząc od dnia wydania towaru – zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. (Dz. U. Z 2000 r. Nr 2 poz. 271). Warunkiem przyjęcia takiego zwrotu jest dostarczenie towaru pełnowartościowego. Koszt usługi transportowej świadczonej przez przewoźnika pokrywa w tym przypadku Kupujący. En Arche zwraca Klientowi całą kwotę jaka została wpłacona tytułem tego zamówienia, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu. Zwracany towar powinien być wysłany na adres: En Arche ul. Gwiaździsta 5B/lok.uż. nr 3, 01-651 Warszawa.
 3. Podstawą przyjęcia zwrotu jest dołączenie dokumentu sprzedaży.
 4. En Arche zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Kupującego, który zwraca zamówiony towar bez podania przyczyny.

§5 Gwarancje i reklamacje

 1. Towar sprzedawany w sklepie internetowym En Arche jest objęty gwarancją producenta.
 2. Warunkiem przyjęcia reklamacji dotyczących uszkodzeń, które powstały podczas transportu, jest opisanie uszkodzeń.
 3. W przypadku ewentualnych reklamacji najkorzystniej jest kontaktować się bezpośrednio z działem zamówień En Arche.
 4. En Arche podejmuje decyzje w sprawie reklamacji w ciągu maksymalnie 14 dni od jej zgłoszenia i niezwłocznie powiadomienia o swej decyzji Kupującego.
 5. W przypadku uznania reklamacji zakupiony towar podlega naprawie lub wymianie. En Arche ponosi w takim przypadku koszty przesyłki.
 6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji zakupiony towar jest odsyłany do Kupującego z decyzją o oddaleniu reklamacji.
 7. Towar, którego reklamacja lub zwrot nie zostanie uznana (np. ze względu na odesłanie do En Arche po wymaganym terminie) zostanie odesłany do Kupującego.

§6 Ochrona danych

Wypełnienie danych w formularzu rejestracyjnym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez En Arche danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówień złożonych przez Kupującego. Dane te służą również wystawieniu faktury.

En Arche jest zobowiązany do ochrony posiadanych danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Wszelkie szczegóły określa „Polityka prywatności”.

§7 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.