• 31 października 2020

Ogłaszamy zwycięzców II edycji konkursu stypendialnego

medal

Ogłaszamy zwycięzców II edycji konkursu stypendialnego

Ogłaszamy zwycięzców II edycji konkursu stypendialnego 1024 683 Fundacja En Arche

Fundacja En Arche angażuje się w rozwój i promocję nauki, a jedną z ważniejszych inicjatyw jest finansowanie stypendiów dla ambitnych studentów i doktorantów, którzy wykazują się dociekliwością naukową oraz nieszablonowym myśleniem. Wśród celów konkursu stypendialnego jest m.in. wzmacnianie wspomnianych postaw oraz kształcenie umiejętności analizy literatury i badań naukowych.

Konkurs polegał na napisaniu eseju odpowiadającego na pytanie „Czy w naukach przyrodniczych jest miejsce dla teorii inteligentnego projektu?”. Oprócz spełnienia wymogów redakcyjnych prace miały uwzględniać literaturę takich autorów, jak Michael J. Behe, Stephen C. Meyer, Michael Denton, William Dembski czy Jonathan Wells. Warto wspomnieć, że polskie wydania niektórych książek wymienionych autorów dostępne są w naszej Księgarni. Przy ocenie prac konkursowych wzięto pod uwagę również zgodność pracy z tematem eseju, oryginalność podejścia do tematu, a także poprawność merytoryczną i językową.

Autorzy najlepiej ocenionych prac zostali zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Fundacji. Podczas rozmowy Komisja Konkursowa oceniała przede wszystkim poziom wiedzy Kandydata na temat teorii ID i teorii ewolucji oraz zagadnień pokrewnych, a także stopień jego zainteresowania powyższymi tematami i zamiary, co do rozwoju tych zainteresowań. Wyłoniono pięciu laureatów:

1. Bartosz Bagrowski

2. Piotr Bałdys

3. Michał Kuryłek

4. Dariusz J. Skotarek

5. Jakub Stępka

Powiązani są oni z różnymi ośrodkami akademickimi: Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Gdańskim oraz Uniwersytetem Warszawskim. Niektórzy ze stypendystów byli również laureatami konkursów na najlepsze tłumaczenie organizowanych przez Fundację, która daje studentom i doktorantom możliwość wszechstronnego rozwoju. Zapraszamy do śledzenia Facebooka Fundacji, gdzie już niebawem znajdą się ogłoszenia dotyczące kolejnych konkursów.