Podpis w komórce

Prezentowana książka jest jedną z najważniejszych publikacji autorstwa teoretyków projektu. Zawiera ona wieloletnie przemyślenia autora na temat świadectw inteligentnego projektu dostrzegalnych w informacji genetycznej występującej w komórce w postaci cząsteczek DNA. Meyer argumentuje, że dotychczasowe próby wyjaśnień fenomenu DNA są niewystarczające. Uczony podkreśla, że informacja zawarta w komórkach nie mogła być wynikiem działania konieczności lub przypadku (albo obydwu tych czynników), ale wymaga czynnika inteligencji. Informacja ta charakteryzuje się wyspecyfikowaną złożonością, czyli zawiera określoną sekwencję nukleotydów, która stanowi świadectwo projektu.

Autorem książki jest Stephen C. Meyer, amerykański historyk i filozof nauki, dyrektor Center for Science and Culture funkcjonującego w ramach Discovery Institute w Seattle.

Pierwsze, anglojęzyczne wydanie ukazało się w 2009 roku nakładem wydawnictwa HarperOne.

Od czasów Darwina w nauce funkcjonuje pewna metodologiczna reguła, która stanowi warunek konieczny naukowości. Zgodnie z zasadą naturalizmu metodologicznego wszelkie wyjaśnienia naukowe powinny ograniczać się do niekierowanych procesów przyrodniczych. Jednym z krytyków tego ujęcia jest Meyer, który argumentuje, że pewne fragmenty świata przyrody wymagają odwołań do przyczyn inteligentnych.

Prezentowana książka jest jedną z najważniejszych publikacji autorstwa teoretyków projektu. Zawiera ona wieloletnie przemyślenia autora na temat świadectw inteligentnego projektu dostrzegalnych w informacji genetycznej występującej w komórce w postaci cząsteczek DNA. Meyer argumentuje, że dotychczasowe próby wyjaśnień fenomenu DNA są niewystarczające. Uczony podkreśla, że informacja zawarta w komórkach nie mogła być wynikiem działania konieczności lub przypadku (albo obydwu tych czynników), ale wymaga czynnika inteligencji. Informacja ta charakteryzuje się wyspecyfikowaną złożonością, czyli zawiera określoną sekwencję nukleotydów, która stanowi świadectwo projektu.

Skoro naturalistyczne wyjaśnienia pochodzenia życia są niezadowalające, to, jak twierdzi Meyer, jedyną szansą rozwiązania zagadki DNA jest hipoteza projektu. Uczony przekonuje, że należy przyjąć możliwość, iż informacja genetyczna została zaprojektowana, ponieważ na podstawie obecnej wiedzy jest to najlepsze wyjaśnienie pochodzenia różnorodności biologicznej.

Niniejsza książka jest pozycją wartościową nie tylko dla zwolenników teorii inteligentnego projektu. Thomas Nagel, który nie należy do grona teoretyków projektu, nieprzypadkowo uznał, że jest ona jedną z dwóch najlepszych publikacji 2009 roku.