Teoria ewolucji. Kryzysu ciąg dalszy

Autor książki stwierdził, że w przyrodzie występuje nieadaptacyjny porządek (non-adaptive order), którego darwinowska teoria ewolucji nie jest w stanie wytłumaczyć. Zdaniem Dentona ogromna różnorodność świata organicznego pozostaje nadal wielką tajemnicą dla biologów ewolucyjnych, którzy poszukują wyjaśnień, odwołując się do adaptacji wywołanych zmianami środowiskowymi. Uczony podał przykłady różnych gatunków stokrotek – zaznaczył, że w przyrodzie występują takie ich gatunki, które posiadają trzynaście płatków lub dwadzieścia jeden albo trzydzieści jeden. Podobna różnorodność występuje w ogromnej liczbie rozmaitych gatunków, czego, zdaniem Dentona, nie można wyjaśnić jedynie na drodze przystosowań do warunków środowiskowych. Uczony porównał darwinizm do wielkiego budynku postawionego na piasku, ponieważ teoria ta nie jest w stanie wyjaśnić powstania cech, które nie dostarczają żadnej przewagi selekcyjnej.

Autorem książki Teoria ewolucji. Kryzysu ciąg dalszy jest Michael Denton, australijski biochemik.

Pierwsze, anglojęzyczne wydanie ukazało się w 2016 roku nakładem wydawnictwa Discovery Institute Press.

Denton jest autorem znanej książki zatytułowanej Kryzys teorii ewolucji z 1985 roku, na stronach której stwierdził, że nie ma wiarygodnych świadectw empirycznych przemawiających na rzecz koncepcji łączonej z nazwiskiem Darwina. Prezentowana publikacja jest kontynuacją poprzedniej pracy. Autor zaakcentował, że od czasu ukazania się Kryzysu teorii ewolucji minęło już ponad trzydzieści lat, a wyłożone tam problemy neodarwinizmu nie tylko są aktualne, lecz na dodatek przybrały na sile.

Australijski biochemik stwierdził, że w przyrodzie występuje nieadaptacyjny porządek (non-adaptive order), którego darwinowska teoria ewolucji nie jest w stanie wytłumaczyć. Zdaniem Dentona ogromna różnorodność świata organicznego pozostaje nadal wielką tajemnicą dla biologów ewolucyjnych, którzy poszukują wyjaśnień, odwołując się do adaptacji wywołanych zmianami środowiskowymi. Uczony podał przykłady różnych gatunków stokrotek – zaznaczył, że w przyrodzie występują takie ich gatunki, które posiadają trzynaście płatków lub dwadzieścia jeden albo trzydzieści jeden. Podobna różnorodność występuje w ogromnej liczbie rozmaitych gatunków, czego, zdaniem Dentona, nie można wyjaśnić jedynie na drodze przystosowań do warunków środowiskowych. Uczony porównał darwinizm do wielkiego budynku postawionego na piasku, ponieważ teoria ta nie jest w stanie wyjaśnić powstania cech, które nie dostarczają żadnej przewagi selekcyjnej.

Autor prezentowanej książki zaproponował, aby odpowiedzi poszukać w przeszłości i nawiązał do poglądów angielskiego biologa, anatoma i paleontologa Richarda Owena, który jeszcze przed publikacją O powstawaniu gatunków nawoływał do poszukiwania podstawowych struktur w budowie zwierząt (archetypów). Dla Owena forma była ważniejsza niż funkcja, dla Darwina odwrotnie. Powrót do poglądów Owena mógłby – jak zauważył Denton – ukazać nowe kierunki badań w biologii (np. w taksonomii). Zdaniem amerykańskiego biochemika istnieją w przyrodzie pewne podstawowe typy zwierząt, wewnątrz których panuje ogromne zróżnicowanie form. Denton podał wiele przykładów cech, które decydują, że dany organizm należy do danego taksonu (np. łożysko i erytrocyty występujące tylko u ssaków).

W prezentowanej książce uczony zastanawia się również nad brakiem form pośrednich w skamieniałościach. Stwierdził przy tym, że zapis kopalny jest reprezentatywny. Brak form przejściowych nie jest skutkiem tego, że jeszcze nie udało się ich znaleźć, ale wynika z braku stopniowego przejścia między różnymi organizmami. O ile Darwin twierdził, że przyroda nie czyni skoków, to zdaniem Dentona świat organizmów żywych jest pełen przykładów nagłego pojawiania się nowych struktur.