Projekt życia. Odkrywanie oznak inteligencji w układach biologicznych

79,90 

Czy powszechne i oczywiste wrażenie celowości i planu w świecie organizmów rzeczywiście jest tylko mylnym wrażeniem, jak uważają zwolennicy darwinowskiej teorii ewolucji?

Od lat 90. XX wieku teoria inteligentnego projektu z marginalnego przejawu protestu przeciwko darwinowskiej teorii ewolucji przerodziła się w program badawczy, mający na celu nadanie biologii nowej formy. Według tego ujęcia podstawową zasadą organizującą przyrodę nie są ślepe siły materialne, lecz wytworzona przez inteligencję informacja.

William Dembski i Jonathan Wells przedstawiają przekonującą argumentację naukową na rzecz poglądu, że projekt w świecie organizmów żywych nie jest jedynie złudzeniem, jak sądzą darwiniści, lecz istnieje rzeczywiście i ma podstawy empiryczne. Ich rzetelna analiza to najpełniejszy i najmocniejszy dowód na rzecz inteligentnego zaprojektowania życia. Czytelnicy znajdą tu wiele zagadnień do dyskusji, a liczne przejrzyste ilustracje pomogą zrozumieć i przyswoić podaną wiedzę.

    • Miękka okładka
    Wyczyść
SKU:

Czy powszechne i oczywiste wrażenie celowości i planu w świecie organizmów rzeczywiście jest tylko mylnym wrażeniem, jak uważają zwolennicy darwinowskiej teorii ewolucji? 

Od lat 90. XX wieku teoria inteligentnego projektu z marginalnego przejawu protestu przeciwko darwinowskiej teorii ewolucji przerodziła się w program badawczy, mający na celu nadanie biologii nowej formy. Według tego ujęcia podstawową zasadą organizującą przyrodę nie są ślepe siły materialne, lecz wytworzona przez inteligencję informacja.  

William Dembski i Jonathan Wells przedstawiają przekonującą argumentację naukową na rzecz poglądu, że projekt w świecie organizmów żywych nie jest jedynie złudzeniem, jak sądzą darwiniści, lecz istnieje rzeczywiście i ma podstawy empiryczne. Ich rzetelna analiza to najpełniejszy i najmocniejszy dowód na rzecz inteligentnego zaprojektowania życia. Czytelnicy znajdą tu wiele zagadnień do dyskusji, a liczne przejrzyste ilustracje pomogą zrozumieć i przyswoić podaną wiedzę. 

Tytuł: Projekt życia. Odkrywanie oznak inteligencji w układach biologicznych
Autor: William A. Dembski, Jonathan Wells
Tłumacz: Dariusz Sagan
Rok wydania: 2023
Liczba stron: 720
Oprawa: Twarda, Miękka
Format: 160x230
ISBN: 978-83-67363-70-9 (oprawa miękka)

Słowo wstępne (William Harris) 15 

Przedmowa (Jon Buell) 21 

Znaczenia słowa „ewolucja” 29 

Rozdział pierwszy: Pochodzenie człowieka 31 

1.1. William James Sidis 31 

1.2. Nasi skamieniali przodkowie? 36 

1.3. Szympans w dziewięćdziesięciu ośmiu procentach? 38 

1.4. Korzyści z większych mózgów 42 

1.5. Korzyści z mniejszych mózgów 45 

1.6. Język i inteligencja 48 

1.7. Moralność, altruizm i dobroć 52 

1.8. Zmodyfikowana małpa czy zmodyfikowany proch? 57 

1.9. Zagadnienia do dyskusji 59 

Rozdział drugi: Genetyka i makroewolucja 61 

2.1. Teoria Darwina 61 

2.2. Mendel o dziedziczeniu 68 

2.3. Różnorodność genetyczna 71 

2.4. Molekularne podłoże genów i ewolucji 75 

2.5. Pakiet adaptacyjny 79 

2.6. Ile genów musi ulec zmianie? 85 

2.7. Evo-devo 88 

2.8. Zagadnienia do dyskusji 95 

Rozdział trzeci: Zapis kopalny 99 

3.1. Odczytywanie zapisu kopalnego 99 

3.2. „Najpoważniejszy zarzut” względem teorii Darwina 102 

3.3. Główne cechy zapisu kopalnego 106 

3.4. Niedoskonały zapis 114 

3.5. Niedostateczne poszukiwania 116 

3.6. Przerywana równowaga 118 

3.7. Nagłe pojawianie się 123 

3.8. Wykorzystywanie danych kopalnych do śledzenia ewolucyjnych linii rodowych 128 

3.9. Nadużywanie danych kopalnych przy śledzeniu ewolucyjnych linii rodowych 135 

3.10. Zagadnienia do dyskusji 140 

Rozdział czwarty: Powstawanie gatunków 143 

4.1. Niezbity dowód ewolucji 143 

4.2. Gatunki jako populacje odizolowane reprodukcyjnie 145 

4.3. Domniemane przykłady zaobserwowanej specjacji 150 

4.4. Mikroewolucja, makroewolucja i evo-devo 155 

4.5. Specjacja i teoria inteligentnego projektu 160 

4.6. Zagadnienia do dyskusji 165 

Rozdział piąty: Podobne cechy 167 

5.1. Klasyfikacja i interpretacja 167 

5.2. Analogia i homologia 171 

5.3. Zagadkowe pandy 175 

5.4. Darwinowska redefinicja homologii 178 

5.5. Filogeneza molekularna 182 

5.6. Szczątkowość: najlepsze świadectwo ewolucji? 190 

5.7. Rekapitulacja 197 

5.8. Wspólny projekt, wspólnota pochodzenia czy jedno i drugie? 202 

5.9. Zagadnienia do dyskusji 205 

Rozdział szósty: Nieredukowalna złożoność 207 

6.1. Maszyny molekularne 207 

6.2. Niebezpieczna idea Michaela Behego 208 

6.3. Wić bakteryjna 212 

6.4. Koewolucja i kooptacja 215 

6.5. Argument z nieredukowalnej złożoności 221 

6.6. Zagadnienia do dyskusji 228 

Rozdział siódmy: Wyspecyfikowana złożoność 231 

7.1. Oznaka inteligencji 231 

7.2. Definicja wyspecyfikowanej złożoności 234 

7.3. Zasięg przypadku 239 

7.4. Wspinaczka na szczyt nieprawdopodobieństwa bez udziału projektu? 245 

7.5. Wrażenie projektu 252 

7.6. Trudności, które musi pokonać ewolucja 256 

7.7. Nierówność powstawania 263 

7.8. Nie nazbyt złożone, nie nazbyt proste, lecz w sam raz 270 

7.9. Desynchronizacja zmienności i selekcji 277 

7.10. Zagadnienia do dyskusji 285 

Rozdział ósmy: Pochodzenie życia 287 

8.1. Co wymaga wyjaśnienia? 287 

8.2. Hipoteza Oparina 295 

8.3. Eksperyment Millera-Ureya 302 

8.4. Problemy z założeniami Oparina 308 

8.5. Świat protenoidów 3258.6. Świat RNA 329 

8.7. Światy samoorganizacyjne 332 

8.8. Molekularny darwinizm 341 

8.9. Nośnik i wiadomość 346 

8.10. Bóg w lukach wiedzy 351 

8.11. Sensowna hipoteza 355 

8.12. Zagadnienia do dyskusji 367 

Rozdział dziewiąty: Epilog. Stereotyp z filmu Kto sieje wiatr 371 

9.1. Hollywoodzka wersja „małpiego procesu” Scopesa 371 

9.2. Rzeczywisty proces Scopesa 372 

William Dembski
Autor i redaktor licznych książek i jeden z czołowych teoretyków projektu – napisał m.in. Wnioskowanie o projekcie. Wykluczenie przypadku metodą małych prawdopodobieństw. Uzyskał siedem stopni naukowych, w tym stopień doktora filozofii (na Uniwersytecie Illinois w Chicago) oraz stopień doktora matematyki (na Uniwersytecie Chicagowskim). 

Jonathan Wells
Jako autor książki Ikony ewolucji. Nauka czy mit? stał się jednym z kluczowych zwolenników reformy programu nauczania teorii ewolucji. Jest członkiem Center for Science and Culture przy Discovery Institute. Ma dwa doktoraty: jeden z biologii molekularnej i cytobiologii uzyskany na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, a drugi z religioznawstwa uzyskany na Uniwersytecie Yale. 

Książka Projekt życia nie tylko przedstawia wszystkim stronom w debacie o pochodzenie organizmów żywych twarde świadectwa naukowe, które trzeba znać, by móc ocenić rzeczywisty stan teorii Darwina i teorii inteligentnego projektu, ale także oferuje coś o wiele bardziej wartościowego: zachęca do dociekania, co jest nieodzowne nie tylko do rozwoju nauki, ale też do uniknięcia sytuacji, w której nauka staje się narzędziem zaspokajania interesów określonych grup. 
– dr William S. Harris, Kierownik Badań Zaburzeń Odżywania i Chorób Metabolicznych w Sanford Research przy Uniwersytecie Dakoty Południowej 

Przeprowadzona przez Dembskiego analiza idei losowości jest najbardziej wyrafinowana w literaturze, a jego omówienia zapewniają ważny wkład do teorii wyjaśniania, jak również tak potrzebną dzisiaj analizę zaniedbanego i nadspodziewanie istotnego zagadnienia. 
– William Wimsatt, Uniwersytet Chicagowski – o twórczości Williama Dembskiego 

Wells jest jedną z czołowych postaci w rodzącym się ruchu, który podejmuje próbę przeprowadzenia naukowej analizy świadectw na rzecz inteligentnego projektu w obrębie nauk fizycznych i biologicznych.
– Arthur Jones (konsultant ds. programów nauczania, Wielka Brytania), w: „The Third Way” 2001, Vol. 24, s. 28–29 

Wybierz format

, ,